• SpeedCHAINsk
    Medzinárodná logistická konferencia
    15. mája 2025 | HOTEL ZOCHOVA CHATA

SpeedCHAIN Slovakia stavia na pevnom základe


V prvých dvoch dňoch júna sa tohto roku v slovenskom letovisku Modra uskutočnil už druhý ročník logistickej konferencie SpeedCHAIN Slovakia. Projekt, ktorý stavia na dvanásťročnej skúsenosti tímu spoločnosti RELIANT v Českej republike, sa aj na Slovensku zameral na odborníkov z dopravných, logistických i priemyselných firiem, zástupcov štátnej správy aj akademickej sféry. Svoj podiel na celkovom úspechu celej akcie má všetkých 51 partnerov zo  slovenských aj zahraničných firiem.


Dvojdňová konferencia priniesla pod heslom „Logistika: Ľudia, trendy a procesy“ veľa zaujímavých tém. V celkom zaplnenej sále zazneli slová o úspechoch slovenskej logistiky, ktorá dokázala využiť európske príležitosti pre vytvorenie perspektívnych odvetví. „Naše ekonomika sa dynamicky rozvíja a my môžeme byť právom sebavedomí,“ povedal Ján Haluška, vedúci úseku makroekonomické analýzy a prognózy, ekonometrické modelovanie, INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky SR. Na príležitosti spojené s plánovaným otvorením tzv, Novej hodvábnej stesky medzi Čínou a Európou upozornil František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky, ktorý bol súčasne odborným moderátorom popoludňajšieho programu prvého dňa konferencie. Tá ponúkla v troch sekciách vyčerpávajúci prehľad hlavných tém súčasnej slovenskej logistiky a jej integrácie v rámci logistického priestoru strednej a východnej Európy. Na program jednotlivých prednášok sa dostala problematika dopytu po kvalitnom vzdelávaní, rýchlejšom rozvoji dopravno-logistickej infraštruktúry, postupnom odbúravaní legislatívnych prekážok v modernom podnikaní, ale aj  boja s kriminalitou a ďalšími negatívnymi faktormi, ktoré objektívne brzdia potenciál rýchlejšieho rastu slovenskej ekonomiky.


Tematicky rozdelené sekcie ponúkli účastníkom nielen prednášky popredných slovenských a zahraničných odborníkov z jednotlivých oblastí ekonomiky, ale aj priestor pre celý rad špecifických otázok a samozrejme hneď niekoľko panelových diskusií. Práve diskusné fóra vyplnili väčšinu času pred otvorením večerného spoločenského programu, ktorého cieľom bolo ponúknuť potrebný priestor pre profesionálny networking, zábavu a odreagovanie.


Večerné V.I.P. Logistic Rendezvous získalo, podobne ako odborný program celého prvého konferenčného dňa, veľmi pozitívne hodnotenie všetkých zúčastnených. Spoločenský večer, ktorý zavŕšil prvý deň konferencie SpeedCHAIN Slovakia, poskytol v prostredí historickej časti podhorskej Zochovej chaty ako aj v jej zahrade vhodné a dôstojné prostredie pre odovzdanie ocenení TOP Slovakia, udeľované magazínom Transport a logistika, na ktoré nadviazala hudobná produkcia obľúbenej slovenskej formácie Silent trio. Atmosféru celého večera výdatne podporilo skvelé občerstvenie, v ktorom nechýbala miestna divina ako aj vyhlásené modranské víno.


Druhý deň konferencie bol zameraný na oblasť automotive v logistike a s ním spojená téma Supply Chain 4.0. Bohatý program priniesol opäť zaplnenej sále vystúpenie Petra Ungermana, ktorý akcentoval význam výchovy vlastných zamestnancov a systémovej starostlivosti o nich pre rozvoj modernej výroby ŠKODA Auto, Miloša Mrázka s témou logistiky dokončených vozidiel spoločnosti GEFCO, Milana Ludvika s prezentáciou systému identifikácie a sledovateľnosti vratných obalov v dodávateľskom reťazci a Miroslava Babky s víziou využitia plne robotických skladových vozíkov v logistických prevádzkach.


SpeedCHAIN Slovakia rozhodne nikoho z účastníkov nesklamal a úspešne nadviazal na úspech predchádzajúceho premiérového ročníka ako aj na dlhoročnú tradíciu úspešných logistických konferencií SpeedCHAIN, ktoré v Prahe od roku 2006 spoločnosť RELIANT usporadúva. Pozvanie pre všetkých priaznivcov modernej logistiky tak platí už nielen na dvanásty ročník pražskej konferencie SpeedCHAIN International, ktorá sa bude konať v termíne 1. – 2. 11. 2017 v pražskom Břevnovskom kláštore (viac informácií nájdete na adrese www.speedchain.eu), ale  aj na už tretí ročník konferencie SpeedCHAIN Slovakia na jar roku 2018!

 

 

 

 

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies