• SpeedCHAINsk
    Medzinárodná logistická konferencia
    15. mája 2025 | HOTEL ZOCHOVA CHATA

1. KONFERENČNÝ DEŇ 30. 5. 2024

08.30 Registrácia a uvítací Coffee Break

 

09.00 Zahájenie konferencie

 

INVESTÍCIE NA SLOVENSKU: SPRIEVODCA STRATÉGIAMI A PRÍLEŽITOSŤAMI

09.00-09.05

ÚVOD KONFERENCIE

Miroslav Rumler, Vice-President European Logistics Association & Partner Reliant

 

09.05-09.25

KEYNOTE SPEAKER

Prečo investovať na Slovensku a ako vstupuje logistika do rozhodovania investorov o novej lokalite

Anna Uhnáková, konzultant na Odbore investičných projektov  |  SARIO

 

 

LOGISTIKA: KONKURENCIESCHOPNOSŤ VO SVETLE UDRŽATEĽNOSTI

Diskutované budú stratégie, inovácie a trendy v oblasti logistiky, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju, a ako tieto faktory ovplyvňujú celkovú konkurencieschopnosť v dnešnom svete. Sekcia si kladie za cieľ prepojiť teoretické poznatky s praktickými príkladmi a ponúknuť inšpiráciu pre účastníkov konferencie.

 

09.25-09.40

Súčasný stav a perspektívy automobilového priemyslu na Slovensku    

Viktor Marušák, generálny sekretár  |  ZAP SR 

 

09.40-09.55

Elektromobilita a komerčná doprava, budovanie sietí dobíjacích staníc    

Patrik Križanský, riaditeľ  |  Slovenská asociácia pre elektromobilitu SEVA  

 

09.55-10.10

Goodyear Total Mobility

Goodyear Total Mobility predstavuje inovatívne digitálne, múdre a ekologické riešenie pre správu Vášho vozového parku. Toto riešenie je navrhnuté na mieru pre každého dopravcu a využíva kľúčové piliere - pneumatiky, online riešenie a servisnú sieť. Vďaka Goodyear Total Mobility môžu dopravcovia očakávať zníženie celkových nákladov a významné zlepšenie efektivity, čo prispieva k celkovej konkurencieschopnosti a udržateľnosti ich prevádzky.

Petr Abrahámek, obchodný riaditeľ pre nákladné pneumatiky  |  Goodyear Slovakia

 

10.10-10.25

Digitálne riešenie ZF v doprave a logistike

Odvetvie dopravy a logistiky prechádza digitálnou transformáciou, aby splnilo vysoké očakávania dnešného trhu. Zákazníci očakávajú rýchle a spoľahlivé dodávky, vysokú kvalitu služieb a nízke ceny. Zároveň toto odvetvie musí spĺňať mnoho predpisov, znižovať náklady aj emisie CO2. Dôležitú úlohu zohráva digitalizácia a konektivita. Spoločnosť ZF so svojim telematickým a softvérovým riešením vie ako pomôcť, a to nielen priamo, ale aj v spolupráci s obchodnými partnermi.

Naděžda Hynková, BDM CZ&SK  |  ZF Group Commercial Vehicle Solutions

 

10.25-10.40

Automatizácia dopravy opäť o krok ďalej

Ako môžu dáta automatizovane dodávané cez API rozhranie a bleskovo vyhodnocované AI pomôcť v riešení aktuálnych výziev v cestnej nákladnej preprave? Predstavíme a popíšeme konkrétne využitie API rozhrania TIMOCOM v inteligentnom prostredí Freight Automation by HOGS.

Adam Suda, Strategic & Key Account Manager CZ&SK  |  TIMOCOM
Ihor Aleksandrov, Key Account & Partner Manager  |  Freight Automation by HOGS 

 

10.40-10.55

Digitalizácia v dobe meniacich sa dodávateľských reťazcov

Pre efektívne plánovanie je potrebné mať informácie v reálnom čase. Pre operatívne zmeny je dôležitá flexibilita systému a pre strategické rozhodovanie je dôležité detailné vyhodnocovanie všetkých dát. Digitalizácia procesov vo firme prispieva k tomu, aby všetky časti fungovali ako jeden komplexný celok.

Radomír Bača, obchodný manažér  |  CID International

 

 

10.55 - 11.20 Coffee Break

 

11.20-11.35

Vnútroštátna distribúcia: „Zberná služba je kompromisné riešenie pre všetkých“

Súčasným trendom medzi výrobno-obchodnými spoločnosťami je preprava materiálu a tovaru čo najrýchlejšie a zároveň čo najekonomickejšie. Zberná služba je kompromisom zohľadňujúcim tieto požiadavky klienta. Spoločnosť Rohlig Suus momentálne disponuje distribučnou sieťou v rámci krajín EU a najnovším prírastkom je aj novovybudovaná vnútroštátna sieť na Slovensku, ktorá bude aj témou na SpeedCHAIN Slovakia 2024.

Michal Mikinič, National Distribution Manager  |  ROHLIG SUUS Logistics Slovakia

 

11.35-11.50

Ako na digitalizáciu logistiky

André Dravecký, CEO  |  Ringil

 

11.50-12.30

Panelová diskusia

Technológie, energy management a nízkoemisné flotily na ceste k udržateľnému podnikaniu

Zuzana Janatová, Business Development Manager Hydrogen for Mobility, CZ, SK & HU  |  AIR PRODUCTS

Jakub Pelikán, Development Director Central Europe  | Mountpark

Vít Janeček, Sales Manager Central and Eastern Europe  | Inotec Barcode Security

Alice Bílková, Business Development Manager  |  GLP Europe

Marián Budzel, Sales & Customer Relations Director CZ&SK  |  RABEN

 

 

12.30 - 13.20  Obed

 

TECHNOLÓGIE V SLUŽBÁCH LOGISTIKY

Zameranie sekcie prináša komplexný pohľad na moderné trendy a inovácie v oblasti logistiky s dôrazom na využívanie pokročilých technológií. Kľúčovú úlohu v digitalizácii dátových tokov budú stále viac zohrávať štandardy upravujúce identifikáciu tovaru v celom dodávateľskom reťazci. Minimalizácia chýb a dokonalá dohľadateľnosť spoločne predstavujú ciele nielen efektivity podnikania v logistike, ale súčasne aj udržateľnosti jej vplyvu na životné prostredie.

 

13.20-13.25

Úvodné slovo moderátora

Milan Ludvik, Country Manager  |  ZETES

 

13.25-13.40

Využívanie RFID technológie v reverznej logistike

Reverzná logistika ako taká bola častokrát vnímaná ako nutné zlo. Treba si však uvedomiť, že táto oblasť logistiky ukrýva nemalé finančné náklady. Ako sa dopracovať k zníženiu týchto nákladov a aké technológie pri tom využiť ? Ako môže pomôcť RFID a kedy treba zvoliť inú technoĺógiu?

Miroslav Tománek, obchodný riaditeľ  |  BARTECH Slovakia

 

13.40-13.55

Digitalizácia v logistike nie je výzva, ale príležitosť ako si zjednodušiť život

Hoci nám technológie umožňujú vyriešiť množstvo našich potrieb, stále ich v logistike nevyužívame na maximum. Napríklad si odovzdávame mnoho papierových dokumentov týkajúcich sa prepravy. Ako dokumenty čo najrýchlejšie dostať od vodiča a zdieľať ich s ďalšími prepravcami, zákazníkmi, pracovníkmi skladov atď.? Nemôžeme si dokumenty odovzdávať len v digitálnej podobe? Ako zrýchliť procesy objednávok a fakturácie? Ako odovzdať čo najrýchlejšie potrebné informácie k vodičovi? V našej prednáške predstavíme ako spoločnosti pomocou digitalizácie uvedené otázky vyriešili.   

Martin Hanusek, Business Development Manager  |  RICOH Czech Republic   

 

13.55-14.10

Hustý sklad do posledného kubíka miesta

Marek Maťovčík, Commercial Director  |  SysTech Group Slovakia

Tomáš Linhart, externý konzultant

 

14.10-14.25

Automatizovaný Fulfillment - ako riadit a zefektívniť poskytovanie služieb?

Supply Chain je v dnešnej dobe veľmi dynamický a je vystavený neustálym výzvam. Vyvíjaný tlak na trhu núti samotných poskytovateľov služieb reagovať na zmenu a zvyšujúce sa potreby a nároky spotrebiteľov. Ako tomu pomôcť? Zjednodušiť, zrýchliť, spresniť – automatizovať. Ako vybrať technológie, ako ich zosynchronizovať a ako ich riadiť?

Martin Šramo, Head of SW Department  |  KODYS Slovensko
Pavol Kohár, Business Development Director  |  Špedka

 

14.25-14.40

Elitmat – pre lepší život na pracovisku

Spoločnosť Elitmat je na trhu viac ako 20 rokov a prináša riešenia pre priemyselné, automobilové, ako aj logistické spoločnosti. Na základe individuálneho prístupu ku každému projektu, zvyšujeme bezpečnosť na pracovisku v oblasti logistiky a výroby. Navrhujeme komplexné riešenia flexibilných protinárazových bariér, priemyselných podlahových značení a bezpečnostných ergonomických rohoží.

Jozef Majba, obchodný riaditeľ  |  Elitmat

 

 

14.40 - 15.00 Coffee Break

 

VÝZVY A PERSPEKTÍVY DODÁVATEĽSKÝCH REŤAZCOV ZA HORIZONTOM ROKU 2024   

Dodávateľský reťazec je v súčasnom dynamickom prostredí vystavený mnohým výzvam, ako sú vojna na Ukrajine, kríza v Rudom mori, dôraz na udržateľnosť, stav a kapacita (domácej, európskej) dopravnej infraštruktúry a sociálne napätie. Firmy sa preto musia snažiť zlepšovať a optimalizovať svoje dodavatelské reťazce, aby zabezpečovali čo najefektívnejší a udržateľný tok tovaru a služieb. Na to je potrebné využiť moderné technológie a spolupracovať s dodavatelmi a zákazníkmi na vytváraní inovatívnych a udržateľných riešení.

 

15.00-15.05

Úvodné slovo moderátora

Stano Michalička, Managing Director  |  INTERLINER & člen predstavenstva ZLZ SK

 

15.05-15.20

Perspektívy a vízie: Budúcnosť terminálov v regióne?    

Prezentácia sa zameriava na výstavbu terminálov Mošnov a Čierna nad Tisou. Obsahuje informácie o výhodách oboch terminálov pre oba regióny a ich prínosy pre miestnu ekonomiku, obchod a cestovný ruch.

Viktor Bystrian, Group Business Development Manager  |  BUDAMAR LOGISTICS   

 

15.20-15.35

Raben Eurohub - efektívnejšia cesta do Európy - výhody a význam pre Slovensko

Prednáška sa zameriava na prezentáciu a analýzu výhod a významu Raben Eurohubu pre Slovensko. Toto logistické centrum predstavuje inovatívny prístup k preprave tovaru cez Európu a zabezpečuje efektívnejšie a rýchlejšie doručenie tovaru do rôznych destinácií. Počas prednášky sa budú skúmať faktory, ktoré robia z Raben Eurohubu významný pilier v logistickom reťazci ako aj jeho prínosy pre slovenský trh. Diskutovať sa bude o jeho vplyve na zlepšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikov, podporu medzinárodnej obchodnej výmeny a rozvoj infraštruktúry. Cieľom prednášky je poskytnúť účastníkom pohľad na to, ako môže Raben Eurohub prispieť k posilneniu hospodárskeho rastu a prosperujúcej logistickej sieti na Slovensku.

Marián Budzel, Sales & Customer Relations Director CZ&SK  |  RABEN

 

15.35-15.50

Baltic Hub Gdansk na vzostupe

Novinky z najrýchlejšie rastúceho kontajnerového terminalu v Poľsku

Adéla Kurečková, Business Development Manager for CR and Slovakia  |  Baltic Hub

 

15.50-16.05

Luka Koper na ceste k udržateľnej dokonalosti

Keďže aktivity prístavu majú vplyv na ľudí, ktorí v prístave samotnom pracujú a žijú v jeho okolí, ako aj na prírodné prostredie, Luka Koper plc sa snaží nájsť správnu rovnováhu medzi záujmami spoločnosti a prírodným prostredím. Počas posledných dvoch desaťročí vyvinul prístav Koper svoj koncept zeleného prístavu a urobil veľké pokroky v oblasti životného prostredia.

Igor Pamič, Representative of the Port of Koper for the Czech and Slovak markets

 

 

16.05-17.00

Panelová diskusia

Logistika v centre zmien : Tovar na ceste

Vladimír Doboš, Reprezentácia ČR&SR  | Hafen Hamburg Marketing e.V.

Jana Mošovská, National Sea Logistics Manager  | Kuehne + Nagel

Martin Nováček, Commercial Manager Czech Republic & Slovakia  |  MSC CZECH REPUBLIC

Viktor Bystrian, Group Business Development Manager  |  BUDAMAR LOGISTICS   

Andrej Bočkay, špecialista logistiky - PIO  |  GLOVIS Slovakia

 

 

17.00 - 18.00

STRETNUTIE S TRADÍCIOU

Networkingová hodinka: Nadviazanie nových kontaktov a utuženie existujúcich

Jedinečná príležitosť na nadviazanie nových kontaktov a posilnenie vašej profesijnej a osobnej siete. Môžete sa stretnúť s ľuďmi z rôznych odborov, zdieľať nápady, skúsenosti a projekty a možno objaviť nové príležitosti a spolupracovníkov.

 

UKÁŽKY NA VOĽNEJ PLOCHE

ilustrační fotoGOODYEAR

Goodyear Drive Results dodávka predstavuje kompletnú ponuku produktov, riešení a služieb Goodyear Total Mobility, ktorá pomáha dopravcom maximalizovať efektivitu, konkurencieschopnosť a udržateľnosť. So zameraním na prémiové pneumatiky Goodyear a inovatívne riešenia na monitorovanie stavu pneumatík sa dopravcovia dozvedia, ako tieto technológie pomáhajú zlepšovať spotrebu paliva, znižovať prevádzkové náklady a pomáhajú zmierňovať neočakávané riziká porúch počas prepravy tovaru, čo sú zásadné faktory pre zabezpečenie obchodného úspechu.

 

 

BYDBYD

Spoločnosť BYD úspešne buduje platformu svetovej triedy pre technologické inovacie a ich následne zavádzanie do rôznych odvetví.

 

18.30 - 22.00

GALAVEČER V.I.P. LOGISTIC RENDEZVOUS SLOVAKIA

Moderátor večera | Alexander Štefuca

Program vyvrcholí V.I.P. logistickú párty plnú zábavy a networkingu – konferencia aj V.I.P. Logistic Rendezvous, všetko pod jednou strechou.

 

 

2. KONFERENČNÝ DEŇ 31. 5. 2024

EXKURZIA  |  FM Logistic v Seredi

Spoločnosť FM Logistic poskytuje komplexné logistické služby na Slovensku od roku 1999. Jej platforma v Seredi sa za ten čas vypracovala na jedno z najväčších co-packingových centier v Európe. Vďaka dokonalému konštrukčnému riešeniu svojho skladu spoločnosť využíva viac ako 88 000 paletových pozícií maximálne efektívne. Co-packingové a co-manufacturingové služby tu tvoria až 65 % jej biznisu.

FM LOGISTIC SK

 

Program sa stále upravuje - zmeny sú vyhradené

 

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies