• SpeedCHAINsk
    Medzinárodná logistická konferencia
    15. mája 2025 | HOTEL ZOCHOVA CHATA

UDRŽATEĽNOSŤ: Pilier modernej logistiky

 
1. DEŇ KONFERENCIE


09.30 - 10.30 Registrácia

 

UDRŽATEĽNOSŤ PODNIKANIA V PODMIENKACH NOVÉHO NORMÁLU

10.30 – 10.35

Miroslav Rumler, Managing Partner | Reliant

Zahájenie konferencie
Uplynulé dva roky priniesli revolučné zmeny, ktoré dokonale preverili odolnosť firiem voči vonkajším aj vnútorným negatívnym vplyvom. Koronavírusová pandémia, narušenie dodávateľských reťazcov, raketový rast cien energií a strategických surovín i vojnový konflikt v bezprostrednej blízkosti domáceho trhu. To všetko sú témy, ktorým nielenže stojí za to sa podrobne venovať, ale ich zvládnutie bude dozaista aj podmienkou nevyhnutnou pre udržateľnosť podnikania v prostredí tzv. nového normálu.

 

10.40 – 11.00

František Komora, prezident | ZLZ SK

Je udržateľný rozvoj atraktívny?
 

11.05 – 11.25

Peter Nemečkay, výkonný riaditeľ, sektorový líder pre automobilový priemysel | KPMG na Slovensku

Udržateľnost z pohľadu logistických poskytovateľov služieb
Udržateľnosť sa pre zákazníkov stáva čoraz dôležitejšou témou. Podľa prieskumu KPMG Me, my life, my wallet, udržateľné produkty a služby preferuje o tretinu viac zákazníkov ako pred pandémiou. Najväčšiu  záujem o ekologické a udržateľné produkty prejavujú mladšie generácie, ako sú mileniáli a generácia Z. Pre firmy je preto dôležité, aby sa k životnému prostrediu správali zodpovedne, a to aj nad rámec cieľa dosiahnutia uhlíkovej neutrality a aktívne sa podieľali na zlepšovaní klimatickej krízy. 42% podnikov ešte nemá jasnú predstavu, ako komunikovať tieto témy. Sú pre ne veľkou výzvou i príležitosťou na rast a vytvorenie konkurenčnej výhody. Nájdu sa však aj také, ktoré si tieto témy osvojili a berú ich ako východisko strategického rozhodovania.
 

(INTRA)LOGISTIKA OPTIKOU TECHNOLOGICKEJ PERSPEKTÍVY

11.30 – 11.50

Bohumil Tejnický, Dream Alchemist | VertiFlex
Maria Stjärne, Sales Manager Products | Swisslog

Umelá inteligencia v skladovej automatizácii
„Človek aj stroj majú svoje limity, obom sme už veľmi blízko. V intralogistike je automat svalom, ktorý musí riadiť mozog vo forme softvéru, a zároveň uľahčovať život človeku. Mechanicky sú stroje blízke dokonalosti, ale až ich správne využitie dovoľuje dosiahnuť netušené možnosti. Pozrieme sa v konkrétnych prípadoch na to, ako strojom a ľuďom môže v intralogistike pomôcť umelá inteligencia.“

 

11.55 – 12.10   

Michal Fišer, CEO | KODYS Slovensko

Smart hodinky pre biznis – Digitalizácia a optimalizácia pracovných procesov
V súčasnej dobe, kedy sú big data najcennejšou komoditou sveta, prichádza nové riešenie NIVY WATCH, ktoré je jedinečnou kombináciou inteligentných hodiniek a softvéru určeného na zber dát. Zmeny vo vnímaní big data sa však netýkajú iba IT sféry, ale dotýkajú sa všetkých ľudí. Dáta získané pomocou riešenia Nivy Watch pomáhajú digitalizovať a optimalizovať pracovné procesy, zvýšiť produktivitu a efektivitu zamestnancov a prispievajú k samotnému rastu organizácie.

 

12.15 – 12.30

Vlastimil Kožej, obchodný riaditeľ | CID International, a.s.

Dáta musia makať aj v intermodálnej doprave

Kvalitné dáta, ktoré sú k dispozícii v pravý čas a na správnom mieste, sú základom pre fungovanie každej modernej spoločnosti. Bez nich nemožno ani optimalizovať, ani automatizovať. Dáta môžeme v rôznej podobe dostávať, môžeme ich zbierať, môžeme ich tiež vytvárať. V každom prípade by sme však s nimi mali pracovať, alebo ešte lepšie, prinútiť ich, aby pracovali za nás. Prednáška bude o úlohe dát v prostredí kontajnerového terminálu.

 

12.35 – 12.50

Peter Bílik, Smart Industry solution designer | ANASOFT

Kyber-automatizácia intralogistiky a rozšírená inteligencia zásobovania | Prípadová štúdia

Udržateľnosť a flexibilita logistiky a zásobovania sa v súčasnom turbulentnom období so striedajúcimi sa krízami a chronickým nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily stáva každodennou výzvou. Technológie štvrtej priemyselnej revolúcie ako IoT a AI, patriace do konceptu kyber-automatizácie, umožňujú vysporiadať sa s prichádzajúcimi výzvami a rastúcimi nárokmi aj vo vnútropodnikovom zásobovaní a vychystávaní objednávok (tzv. order fulfillment). Prípadová štúdia predstaví holistické riešenie riadenia zásob a objednávok, ktoré umožňuje maximalizovať denný prevádzkový výkon s čo najmenším počtom podnikových zdrojov. Pre presné, včasné a bezchybné zásobovanie sú nasadené dynamické a agilné prevádzkové stratégie, ktoré je možné využívať vďaka radikálnej digitalizácii spolu s unikátnou technológiou digitálnych dvojčiat a konceptom rozšírenej inteligencie.

 

13.00 - 14.00 Obed

 

TOVAR V POHYBE: SLEDOVATEĽNOSŤ, DOHĽADATEĽNOSŤ A BEZPEČNOSŤ 24/7

14.00 – 14.05

Úvod do sekcie
Bibiana Buková, docent | Žilinská univerzita v Žiline

 

14.10 – 14.25

Viktor Bystrian, Group Business Development Manager | BUDAMAR LOGISTICS

Sme architekti prepravy
BUDAMAR patrí dlhodobo k najsilnejším zasielateľským spoločnostiam na Slovensku. Ponúkané služby plne reflektujú požiadavky zákazníkov. Okrem jednotlivých druhov prepráv a s nimi súvisiacich služieb, doplňujúcich služieb a komplexného poradenstva poskytovaných spoločnosťou BUDAMAR, je komplexnosť navrhovaného riešenia plne podporovaná spoluprácou so spoločnosťami s kapitálovým prepojením.

 

14.30 – 14.45

Kateřina Kačírková, obchodný manažér | MD logistika

Kam s ňou - komplexná logistika na súčasnom trhu komerčných nehnuteľností
V súčasnej situácii rastúcej neistoty na trhu a stúpajúcich cien energií je pre firmy viac ako inokedy predtým dôležité sústrediť sa plne na svoj hlavný biznis a riadenie komplexných logistických služieb prenechať špecializovanému logistickému operátorovi. Ako ukazujú skúsenosti spoločnosti MD logistika, práve to je zárukou vyššej efektivity fungovania logistiky. Externý logistický operátor v takom prípade môže pomôcť aj so zabezpečením vhodných skladových priestorov, čo je v čase ich pomerného nedostatku na miestnom trhu veľké plus. MD logistika bude vlastný prístup ilustrovať na pripravovanej výstavbe nového skladu pre 40 000 paletových miest.

 

14.50 – 14.55

Naděžda Hynková, Business Development Manager CZ&SK | ZF Group Commercial Vehicle Solution, Transics International BV

Predstavenie nového konceptu

 

15.00 – 15.45

Panelová diskusia

Stále v pohybe: logistika rýchla, presná a spoľahlivá

Zdeněk Krátký, obchodný riaditeľ | CEE Logistics

Karel Kopeček, Country Business Manager | Webfleet

Peter Mulik, konateľ | LC Slovaktrans

Vladimír Doboš, reprezentácia ČR a SR | Hafen Hamburg Marketing e.V.

Štefan Esztergályos, Key Account Manager - Business Development | METRANS /Danubia/

 

15.45 - 16.00 Coffee Break

 

16.00 – 17.30

E-COMMERCE V PODMIENKACH (BLÍZKEJ) BUDÚCNOSTI

 

Panelová diskusia

E-Commerce: Megatrend s (ne)istou budúcnosťou

Miroslav Klena, manažér logistiky | dm drogerie markt

Ivan Pastier, Business Development Director | CTP Invest Slovakia

Peter Árva, manažér logistiky | E-Commerce

Martin Sokol, Head of Sales | oXyShop

Miroslav Tománek, obchodný riaditeľ | BARTECH SLOVAKIA

 

19.00 - 23.00

Spoločenský program V.I.P. Logistic Rendezvous – TOP Slovakia

Moderátor večera | Alexander Štefuca

SpeedCHAIN Slovakia je ideálnym spojením spoločenskej a odbornej udalosti, kde vám ponúkame aktuálne informácie a nové kontakty.
Program vyvrcholí V.I.P. logistickou párty plnou zábavy a networkingu – konferencia aj V.I.P. Logistic Rendezvous, všetko pod jednou strechou.

Hudobný program: SILENT TRIO, tento rok rozšírené o speváčku!

mozaika sch 2019

 

2. DEŇ KONFERENCIE

 

10.00 - 12.00

EXKURZIA

Logistická prevádzka spoločnosti DSV Solutions Slovakia, Senec

Prehliadka logistického centra DSV Solutions Slovakia v Senci so spotrebným tovarom, čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami. Práve tie si vyžadujú špeciálne podmienky pre skladovanie a manipuláciu nakoľko spadajú do kategórie nebezpečných látok. Bez tejto kategórie tovaru by boli ochromené nemocnice, hotely a veľké výrobné podniky.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies