• SpeedCHAINsk
    Medzinárodná logistická konferencia
    15. mája 2025 | HOTEL ZOCHOVA CHATA
Robert Rehak

Rehák Róbert | odborný asistent na Obchodnej fakulte Ekonomickej Univerzity v Bratislave

Je držiteľom titulu PhD. v odbore ekonómia, konkrétne v obore odvetvových a prierezových ekonomík pre oblasť obchodných reťazcov. Podieľa sa tiež na projektoch financovaných na národnej úrovni týkajúcich sa optimalizácie ekologických optimalizácií v logistických procesoch, inováciami v distribučných procesov prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním sa na zníženie záťaže na životné prostredie a zlepšenie kvality života. Jeho výskumný dôraz je kladený predovšetkým na politiku podporujúcu ekologické inovácie, obchodnú politiku, logistických procesoch vo výrobe a v obchode. Róbert Rehák vyučuje predmet Distribučné systémy a logistika, zaoberajúce sa problematikou logistiky a distribúcie v regionálnom kontexte.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies