• SpeedCHAINsk
    Medzinárodná logistická konferencia
    15. mája 2025 | HOTEL ZOCHOVA CHATA
Juraj Jagelcak

Jagelčák Juraj | docent na Katedre cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline

Člen expertnej skupiny “Upevnenie nákladu” Európskej komisie – Generálneho riaditeľstva pre energiu a dopravu, ktorá vypracovala “Európske pokyny najlepšej praxe pre upevnenie nákladu v cestnej doprave”. Člen pracovnej skupiny CEN/TC 168/WG 6 – Súpravy na upevnenie nákladu, Európskeho výboru pre normalizáciu CEN – norma EN 12195-1:2010 (citovaná v ADR od 2013). Zúčastnil sa spracovania Európskych pokynov najlepšej praxe pre upevnenie nákladu v cestnej doprave, prác na norme STN EN 12195-1:2011 Upevňovanie nákladu na cestných vozidlách tvorbe IMO/ILO/UN ECE Kódexu pre loženie nákladných prepraných jednotiek pod gesciou Medzinárodnej námornej organizácie, Medzinárodnej organizácie práce a EHK OSN. V súčasnosti pracuje na revízii ďalších noriem z oblasti upevnenia nákladu a intermodálnej prepravy. Zúčastnil sa tiež viacerých kontrol upevnenia nákladu v Nemecku s BAG a vo Švédsku so Švédskou pobrežnou strážou. Je bezpečnostným poradcom pre prepravu nebezpečných vecí podľa ADR, RID, ADN.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies