• SpeedCHAINsk
    Medzinárodná logistická konferencia
    30.-31. mája 2024 | HOTEL ZOCHOVA CHATA
Jaroslav Cecovic

Čechovič Jaroslav | konateľ spoločnosti CENTRAL EUROPE TRAILER s.r.o.

Jaroslav Cermak

Čermák Jaroslav | špecialista na chemickú logistiku v Duslo a.s. Šaľa, pri Zväze chemického a farmaceutického priemyslu SR vedie pracovnú skupinu pre logistiku a DINS

Špecialista na chemickú logistiku v Duslo a.s. Šaľa, pri Zväze chemického a farmaceutického priemyslu SR vedie pracovnú skupinu pre logistiku a DINS. Podieľal sa na vybudovaní viacerých logistických konceptov pre prepravu nebezpečného nákladu cestnou, železničnou, riečnou aj námornou dopravou.  Vybudoval a riadi prevádzku havarijného  systému pre nehody s nebezpečným nákladom DINS a zastupuje ho v Európskom združení chemického priemyslu CEFIC. Pracoval ako koordinátor projektov ChemLog, ChemLog T&T, v ktorom spolu so Žilinskou univerzitou vytvorili viacero unikátnych riešení. Zastupuje slovenskú chemickú logistiku na medzinárodných fórach.

Venceslav Dobrynsky

Dobrynský Věnceslav | Contract Logistics Manager CZ/SK, Raben Logistics Czech

Absolvent Podnikohospodárskej fakulty na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, obor logistika a zasielateľstvo s viac než desať ročnými skúsenosťami z logistiky a projektového manažmentu z tuzemska i zahraničia. V Raben Logistics Czech zastáva pozíciu manažéra pre zmluvnú logistiku pre Českú republiku a Slovensko.

Milan Gavlák

Gavlák Milan | vedúci odboru strategických projektov, SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Jakub Holec

Holec Jakub | majiteľ a konateľ realitno-konzultantskej spoločnosti 108 AGENCY

Jakub založil spoločnosť 108 AGENCY v roku 2009 ako poradenskú agentúru v oblasti priemyselných nehnuteľností, ktorá sa špecializuje a pôsobí v celom odvetví komerčných nehnuteľností v Českej republike a na Slovensku.
Vyštudoval ČVÚT v Prahe, Stavebnú fakultu a prvé skúsenosti z realitnej brandže získal už behom štúdia (20022007), kedy spolupracoval na niekoľkých developerských projektoch v Českej republike a absolvoval stáž v obchodných spoločnostiach v Číne a vo Francúzsku. Po dokončení štúdia pôsobil dva roky na pozícii konzultanta v oblasti priemyselných nehnuteľností v pražskej pobočke medzinárodnej realitnej kancelárie King Sturge. Potom založil vlastnú spoločnosť 108 AGENCY.
Behom svojej praxe spolupracoval s prednými realitnými developermi, rovnako zastupoval mnoho českých aj zahraničných spoločností pri prenájme a predaji nehnuteľností. V roku 2013 rozšíril pôsobnosť spoločnosti aj na slovenský trh. Aktuálne sa venuje vedeniu a rozvoju spoločnosti, ktorá dnes okrem zaistenia prenájmu a predaja komerčných nehnuteľností, poskytuje tiež ich komplexnú správu, marketing a investičné poradenstvo. Medzi klientov spoločnosti dnes patria tuzemské aj medzinárodné firmy z rôznych oblastí podnikania, prevažne zo sektoru e-commerce, logistiky, veľkoobchodu, automobilového priemyslu alebo realitného developmentu.

Juraj Jagelcak

Jagelčák Juraj | docent na Katedre cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline

Člen expertnej skupiny “Upevnenie nákladu” Európskej komisie – Generálneho riaditeľstva pre energiu a dopravu, ktorá vypracovala “Európske pokyny najlepšej praxe pre upevnenie nákladu v cestnej doprave”. Člen pracovnej skupiny CEN/TC 168/WG 6 – Súpravy na upevnenie nákladu, Európskeho výboru pre normalizáciu CEN – norma EN 12195-1:2010 (citovaná v ADR od 2013). Zúčastnil sa spracovania Európskych pokynov najlepšej praxe pre upevnenie nákladu v cestnej doprave, prác na norme STN EN 12195-1:2011 Upevňovanie nákladu na cestných vozidlách tvorbe IMO/ILO/UN ECE Kódexu pre loženie nákladných prepraných jednotiek pod gesciou Medzinárodnej námornej organizácie, Medzinárodnej organizácie práce a EHK OSN. V súčasnosti pracuje na revízii ďalších noriem z oblasti upevnenia nákladu a intermodálnej prepravy. Zúčastnil sa tiež viacerých kontrol upevnenia nákladu v Nemecku s BAG a vo Švédsku so Švédskou pobrežnou strážou. Je bezpečnostným poradcom pre prepravu nebezpečných vecí podľa ADR, RID, ADN.

Janecek Vít

Janeček Vít | Sales Manager Central and Eastern Europe, Inotec Barcode Security

Profesijná história:
2001–2007 Worldmark International – nadnárodná spoločnosť, výrobca produktov na identifikáciu. Pozícia: Key Account manager – zodpovedný za existujúcich a nových zákazníkov, predaj a technickú podporu. Región – Česká republika a Slovensko.
2007–2009 Nedelko CZ – súčasť holandskej spoločnosti – distribútora značky Brady. Produkty na identifikáciu a zabezpečenie. Pozícia: obchodný manažér.
2009súčasnosť Inotec Barcode Security, európska spoločnosť/výrobca riešení na identifikáciu – RFID, samolepiace etikety na rôzne účely použitia. Pozícia v spoločnosti: obchodný riaditeľ pre strednú a východnú Európu. Plne zodpovedný za vstup novej spoločnosti na trh, vrátane predajnej stratégie, marketingových aktivít a predaja.

Kaizr Jaroslav

Kaizr Jaroslav | obchodný riaditeľ CTP

Jaroslav Kaizr pracuje v CTP ako obchodný riaditeľ od mája 2014. V roku 2003 získal magisterský titul na Fakulte Financií a účtovníctva VŠE Praha a v tom istom roku sa stal členom tímu priemyselných nehnuteľností pražskej pobočky medzinárodnej poradenskej spoločnosti v oblasti nehnuteľností Cushman & Wakefield (C&W). V roku 2009 dokončil magisterské štúdiá na Sheffield Hallam University, na Fakulte investícií a riadenia nehnuteľností. V roku 2010 sa Jaroslav Kaizr stal členom Kráľovského inštitútu diplomovaných znalcov (MRICS) a od roku 2013 je aj členom vedenia RICS v Českej republike. Počas jeho pôsobenia v spoločnosti CTP portfólio vzrástlo z 2,2 milióna m2 na 2,8 milióna m2 s očakávaným rastom 3,1 milióna do konca roka 2015.

Kolocan Ivan

Kolacan Ivan | Supply Chain Manager, Method Coordinator of Region MEE, LEONI Slovakia, spol. s. r. o.

Ivan Kolacan študoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a potom absolvoval inžinierske štúdium Podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po jeho absolvovaní v roku 2004 nastúpil do spoločnosti LEONI Slovakia spol. s r.o. ako Purchasing–Buyer. V súčasnej dobe v LEONI Slovakia, ktorá je výrobcom káblov, káblových systémov a optických vláken, pôsobí na pozícii Supply Chain Manager a metodický koordinátor pre región MEE. Na tejto pozícii úročí svoje dlhoročné skúsenosti z nákupnej logistiky a projektového manažmentu, do jeho kompetencií spadá napríklad riadenie celého logistického reťazca od subdodávateľov až po finálneho zákazníka, práca na nových projektoch, nastavovanie a optimalizácia procesov, tvorba nových metód a podpora pri ich globálnom zavádzaní vo všetkých závodoch spoločnosti.

Frantisek Komora

Komora František | prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva

ukončil štúdium ako strojný inžinier na ČVUT, Fakulta strojního inženýrství, odbor letecké konštrukcie, neskôr ukončil aj UMB Banská Bystrica, Ekonomickú fakultu, odbor manažment a marketing ako ekonomicky inžinier a stal sa aj súdnym znalcom v odbore zasielateľstva. V súčasnosti pôsobí ako konateľ zasielateľskej spoločnosti PKZ Expres, s r.o., v ktorej je od roku 1993. V minulosti pôsobil ako člen predstavenstva v Regionálnej rozvojovej agentúre, a.s,. Žilina, ako vedúci informačnej sústavy ČSAD Púchov a tiež ako vedúci informačnej sústavy a spoluzakladateľ dopravnej spoločnosti ADP, s r.o. Púchov. František zastáva aj rôzne funkcie, je prezidentom Zväzu logistiky a zasielateľstva SR od roku 2001, je aj predsedom sekcie logistiky a zasielateľstva, SOPK. Od roku 2005 je prezidentom Slovenskej federácie karate a bojových umení, v roku 2006 sa stal členom NV ICC. Člen predstavenstva Clecat.

Karel Kopecek

Kopeček Karel | obchodný zástupca spoločnosti Transics pre ČR a SR

Karel Kopeček je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe, fakulty zahraničného obchodu. V minulosti pracoval na pozícii Sales Manager v spoločnosti BP ČR a potom ako obchodný a marketingový riaditeľ v spoločnosti Berendsen ČR.
V súčasnosti vykonáva funkciu obchodného zástupcu spoločnosti Transics pre ČR a SR.

Milan Ludvik

Ludvik Milan | Managing Director, ZETES Solutions CZ

Vyštudoval ČVUT FSI a posledných osemnásť rokov sa venuje odboru automatickej identifikácie. Od roku 1996 pracuje v spoločnosti ZETES Solutions CZ s.r.o., ktorá poskytuje ucelené riešenia pre tzv. Collaborative Supply Chain, na optimalizáciu procesov v rámci dodávateľského reťazca. Tieto riešenia zahŕňajú Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace riešenia na zabezpečenie úplnej sledovateľnosti a dohľadateľnosti. Vo firme pracuje na pozícii Managing Director. Medzi zákazníkov firmy ZETES patrí Škoda Auto, Visteon, Coca-Cola, Baxter, GSK alebo SAB Miller – Plzeňský Prazdroj.

Speaker

Mozola Pavol | Depot Manager pre Nové Mesto nad Váhom, Raben Logistics Slovakia

Vyštudoval Žilinskú univerzitu v Žiline, Fakultu prevádzky a ekonomiky cestnej a mestskej dopravy. Profesionál v obore logistiky so zameraním hlavne na sektor FMCG. V slovenskej pobočke Raben je momentálne manažérom skladu v Novom Meste nad Váhom.

Marek Ondrejcak

Ondrejčák Marek | EL Sales Manager Dachser Slovakia a. s.

Marek Ondrejčák vyštudoval Vysokú leteckú školu v Košiciach a potom pôsobil ako pilot bojového vrtuľníka v slovenskej armáde. Po ukončení kariéry profesionálneho vojaka pracoval ako vedúci koordinačného strediska pátrania a záchrany letectva SR. Logistike sa venuje viac než 12 rokov v spoločnosti Dachser, kde zastáva pozíciu EL Sales Manager. Má na starosti riadenie obchodného tímu a rozširovanie klientskeho portfólia na Slovensku, venuje sa kľúčovým korporátnym zákazníkom s pôsobnosťou na Slovensku, je zodpovedný za strategické plánovanie, vývoj nových riešení a produktové inovácie. Je tiež špecialistom v odborovom riešení logistiky pre segment DIY. V rámci svojho ďalšieho vzdelávania absolvoval kurzy Leadership GRID a Projektový Management a zúčastnil sa medzinárodného programu Dachseru Train the Trainer, ktorý vzdeláva vlastných interných lektorov.

Karol Pinter

Pinter Karol | DHL Operational Manager Warenfilter, Pilot Hall, Vorserie at VW Bratislava

Absolvent Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Obchodnej fakulty, Katedry zahraničného obchodu so špecializáciou na manažment a medzinárodný obchod. Profesijné skúsenosti získaval v rade pracovných pozícií, napríklad v DHL Exel Supply Chain Slovensko, ďalej ako prevádzkový manažér Warenfilter, Pilothalle, Vorserie v závode VW v Bratislave a v ďalších. Pôsobil ako generálny riaditeľ Synecta a.s. výrobca špeciálnych čerpadiel, Slovensko a Česká republika, ďalej ako  generálny riaditeľ a country manager DB Schenker Slovensko a obchodný riaditeľ DM Plast, Bratislava, Slovensko Priemysel umelých hmôt, SK / DE.

Damian Popek

Popek Damian | vedúci oddelenia prepravy nadrozmerných nákladov, ESA Logistika,

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Katoviciach, Fakulta manažmentu, Odbor: Logistika    
Pracovné skúsenosti:
03.2013–04.2013: Log4.pl – Logistický webový portál, internetový publicista, analytik redakcie
01.2012–06.2014: DIALÓG združenia pre logistiku na Ekonomickej univerzite v Katoviciach,   člen, predseda (05.2012–07.2013)
10.20112.2015: ESA Logistika, koordinátor pre prepravu ťažkých nákladov     
01.2016doteraz: ESA Logistika, vedúci oddelenia prepravy nadrozmerných nákladov (Project Cargo), zodpovednosť za finančné aspekty – rozpočtové otázky, nákladovú politiku, zodpovednosť za prevádzkové aspekty – projektový manažment, dohľad nad realizáciou, politiku kvality, zodpovednosť za rozvoj podnikania na priemyselnom trhu EHS.

Daniel Priban

Priban Daniel | riaditeľ českého a slovenského zastúpenia spoločnosti TimoCom

Jeho pôsobenie v spoločnosti TimoCom Soft- und Hardware GmbH so sídlom v Düsseldorfe siaha až k jej vzniku do roku 1997, keď bol pri jej začiatkoch a ako prvý bol zodpovedný za rozširovanie zákazníckej základne a obchodného rozvoja produktov pre český a slovenský trh ako sales area manager. V súčasnej dobe pôsobí na čele CZ a SK zastúpenia ako obchodný riaditeľ, vďaka dlhoročnej praxi v špedícii a odvetví dopravy a skúsenostiam s predajom a produktovým poradenstvom aktívne zastrešuje a buduje strategický kontinuálny rozvoj produktov a obchodu pre český a slovenský trh.

Robert Rehak

Rehák Róbert | odborný asistent na Obchodnej fakulte Ekonomickej Univerzity v Bratislave

Je držiteľom titulu PhD. v odbore ekonómia, konkrétne v obore odvetvových a prierezových ekonomík pre oblasť obchodných reťazcov. Podieľa sa tiež na projektoch financovaných na národnej úrovni týkajúcich sa optimalizácie ekologických optimalizácií v logistických procesoch, inováciami v distribučných procesov prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním sa na zníženie záťaže na životné prostredie a zlepšenie kvality života. Jeho výskumný dôraz je kladený predovšetkým na politiku podporujúcu ekologické inovácie, obchodnú politiku, logistických procesoch vo výrobe a v obchode. Róbert Rehák vyučuje predmet Distribučné systémy a logistika, zaoberajúce sa problematikou logistiky a distribúcie v regionálnom kontexte.

Rumler Miroslav

Rumler Miroslav | Reliant

Jednatel společnosti Reliant a vicepresident České logistické asociace

 

Kamil Slavik

Slavík Kamil | Vice-president České logistické Asociace, předsada NCR (Národní certifikační rada), jednatel , Hypera, sro.

Vystudoval  Vysokou školu dopravní v Žilině, fakultu  Provoz a ekonomika letecké dopravy a je držitelem  IATA certifikátů Air Cargo Management, Quality Management Airline Operatios a ELA – Senior European Logistican. Svou pracovní kariéru zahájil v Československých Aeroliniích, v obchodním úseku byl zástupcem ředitele pro dálkové linky. V roce 1992 se stal provozním ředitelem v thajském Bangkoku. V letech  19941998  byl  regionálním ředitelem ČSA pro Singapur, Malajsii, Indonésii a Filipíny, se sídlem v Singapuru. Po návratu z Jihovýchodní Asie byl 6 let ředitelem ČSA Cargo, nákladní divize Českých Aerolinií. Odpovídal za obchodní,  marketingové oblasti a zároveň také řídil provoz handlingové činnosti na letišti v Praze. V letech  2007 až 2010  byl Předsedou představenstva a obchodním  ředitelem  společnosti Skyport a.s., která poskytuje handlingové služby na letištích v Praze a Bratislavě. Od roku  2005 je  CEO  a partnerem v Hypera s.r.o.,  poradenské a konzultační společnosti  pro oblast logistiky, nákladní přepravy a letectví. Kamil Slavik je  Vice-presidentem České logistické asociace (ČLA) od roku 2004  a od roku 2008 předsedou  Národní certifikační rady (NCR) pro logistiku. Třetím rokem je členem ECBL boardu v Bruselu.

Martin Stanek

Staněk Martin | RAALTRANS

Vyštudoval VŠE Praha podniková ekonomika so zameraním na logistiku – medzinárodná preprava a zasielateľstvo. V roku 2006 nastúpil do spoločnosti RAALTRANS na oddelenie starostlivosti o zahraničných zákazníkov. Od roku 2009 zodpovedá za marketing a vzťahy so zákazníkmi spoločnosti RAALTRANS. V súčasnej dobe sa intenzívne venuje problematike prevencie odcudzenia nákladov v cestnej doprave na strane prepravných databáz a na strane prepravcov.

Vladimir Svac

Švač Vladimír | KPMG

Vladimír sa vo svojej prefesionálnej kariére orientuje na vývoj manažérskeho modelu riadenia inovácií v podnikoch, organizuje inovačné workshopy so zameraním na generovanie inovačných nápadov a výchovu inovačných lídrov v podnikoch. Vedie sériu KPMG inovačných seminárov pre klientov.
Pracoval na Technickej univerzite v Košiciach ako vysokoškolský učiteľ, v agentúre SARIO a tiež pre Automobilový klaster Trnava. Spolupracoval na inovačných projektoch pre spoločnosť EDSCHA (výskum a vývoj závesov dverí automobilu), podieľal sa na realizácii projektu EU IS EQUAL so zameraním na inovatívny system vzdelávania na Strojníckej fakulte TU v Košiciach. V KPMG pôsobí od roku 2012.
V rokoch 2013-2016 usporiadal 11 KPMG inovačných seminárov/workshopov, 3 diskusné fora, 2 inšpiračné dni, na ktorých sa spolu zúčastnilo viac než 300 účastníkov z 90 spoločností. Koordinuje tvorbu e-časopisu “Automotive Innovation Slovakia”, spolupracuje so Zväzom automobilového priemyslu SR a vedie inovačný projekt s názvom “Rozvoj inovácií vo firme SOVA Digital, a.s.”
Jednou z jeho zaujímavých iniciatív je prepájanie a sieťovanie R&D a inovačných manažérov z rôznych priemyselných odvetví na Slovensku.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies