Požadovaný text nenalezen. Prednášajúci ReliantGroup
  • SpeedCHAINsk
    Medzinárodná logistická konferencia
    30.-31. mája 2024 | HOTEL ZOCHOVA CHATA
Abrahámek Petr

Abrahámek Petr | obchodný riaditeľ pre nákladné pneumatiky, Goodyear Slovakia

Petr Abrahámek pôsobí od roku 2017 ako obchodný riaditeľ pre nákladné pneumatiky Goodyear. Vedie obchodné tímy v Českej republike, Slovensku a Maďarsku. Jeho hlavnými zodpovednosťami sú tvorba obchodnej stratégie predaja nákladných pneumatík, sledovanie špecifík jednotlivých krajín a meniaceho sa prostredia a trendov v nákladnej preprave. Peter sa zameriava na aplikáciu moderných prístupov k predaju, prechádzajúc od jednoduchého predaja nákladných pneumatík k poskytovaniu komplexných riešení pre efektívnu správu pneuhospodárstva. S celoživotnou skúsenosťou v automobilovom priemysle získanou v spoločnostiach ako Toyota, Fiat, Suzuki, ŠkoFIN, Petr Abrahámek prináša do svojej role rozsiahle odborné znalosti a cenné praktické zručnosti.

Bača Radomír

Bača Radomír | obchodný manažér OLTIS Group a.s.

Vyštudoval odbor Ekonomika-Podnikanie. V minulosti pôsobil ako obchodný zástupca v Českej sporiteľni. Má 16 rokov skúsenosti na pozícii obchodného zástupcu spoločnosti OLTIS Group. Zameriava sa na český a slovenský trh. Má na starosť systémy pre oblasť dopravy, špedície, skladovania a kontajnerových prekladísk.

Budzel Marián

Budzel Marián | Sales & Customer Relations Director CZ/SK, Raben

Marián Budzel sa pohybuje v odbore logistiky už viac ako 18 rokov. V spoločnosti Raben Logistics Slovakia zastáva pozíciu Sales & Customer Relations Director pre Českú a Slovenskú republiku. Je absolventom Technickej univerzity v Ostrave, fakulty strojníckej. Hovorí po anglicky a po poľsky.

Doboš Vladimír

Doboš Vladimír | Reprezentácia ČR a SR, Hafen Hamburg Marketing e.V.

Po ukončení VŠE v Prahe v roku 1982 nastúpil do námorného referátu v Čechofrakte. Potom pôsobil na rôznych pozíciách v Čechofrakte. V rokoch 1990 - 1992 pracoval v námornom oddelení prvej privátnej špedičnej firmy v Československu - LEP International, v rokoch 1992 - 2000 bol konateľom spoločnosti zameranej na poskytovanie komplexných špedičných a logistických služieb DM Express. Od roku 2001 je zástupcom pražskej reprezentácie Hafen Hamburg Marketing s pôsobnosťou na území Českej a Slovenskej republiky.

Hynková Naděžda

Hynková Naděžda | Business Development Manager CZ&SK, ZF Group Commercial Vehicle Solutions, Transics International BV

Naďa sa pripojila k spoločnosti ZF CVS (Commercial Vehicle Solution, Transics International BV) na jeseň 2021 a je zodpovedná za predaj produktov a služieb značky ZF/Transics v ČR/SR. Takmer 2O rokov pracovala v spoločnosti CCS Česká spoločnosť pre platobné karty, s. r. o. (divízia Fleetcor) kde pôsobila na niekoľkých obchodných pozíciách, vrátane manažérskych, a získala tak bohaté skúsenosti v oblasti palivových kariet, telematiky, mýta i vedenia oddelenia KAM a Akvizície. Podieľala sa na rozširovaní služieb a produktov, okrem iného aj na spustení partnerskej spolupráce v oblasti dobíjacích kariet a zamestnaneckých programov. Má aj ročné skúsenosti v zdravotníctve, kde zastupovala súkromnú kliniku Iscara.

Janatová Zuzana

Janatová Zuzana | Business Development Manager Hydrogen for Mobility, CZ, SK & HU, AIR PRODUCTS

Zuzana Janatová pracuje v spoločnosti Air Products od roku 2005. Počas svojej 18-ročnej praxe v odbore pôsobila, okrem iného, na rôznych pozíciách v divízii veľkokapacitných priemyselných plynov a marketingu. Od roku 2020 je zodpovedná za rozvoj trhu v oblasti vodíkovej mobility a vodíkovej infraštruktúry v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Študovala na Univerzite J. E. Purkyne v Ústí nad Labem s ekonomickým zameraním.

Janecek Vít

Janeček Vít | Sales Manager Central and Eastern Europe, Inotec Barcode Security

Profesijná história: 2001–2007 Worldmark International – nadnárodná spoločnosť, výrobca produktov na identifikáciu. Pozícia: Key Account manager – zodpovedný za existujúcich a nových zákazníkov, predaj a technickú podporu. Región – Česká republika a Slovensko. 2007–2009 Nedelko CZ – súčasť holandskej spoločnosti – distribútora značky Brady. Produkty na identifikáciu a zabezpečenie. Pozícia: obchodný manažér. 2009súčasnosť Inotec Barcode Security, európska spoločnosť/výrobca riešení na identifikáciu – RFID, samolepiace etikety na rôzne účely použitia. Pozícia v spoločnosti: obchodný riaditeľ pre strednú a východnú Európu. Plne zodpovedný za vstup novej spoločnosti na trh, vrátane predajnej stratégie, marketingových aktivít a predaja.

 

 

Kohár Pavol

Kohár Pavol | Business Development Director, ŠpedDKa s.r.o.

Ako nadšenca logistiky a e-commerce ho baví prinášať klientom inovatívne riešenia a zefektívňovať procesy. Svoje skúsenosti sa snaží pretaviť do dlhodobých obchodných vzťahov a priateľstiev. Počas projektov, ktorých bol súčasťou sa mu podarilo vytvoriť komplexné a udržateľné riešenia v oblasti skladovania a doručovania. Je hrdí na nový, zelený a poloautomatizovaný sklad, pri ktorom zrode stál a riadil celu jeho realizáciu. V distribučnom srdci Slovenska vo Zvolene tak efektívne pomáha riadiť skladové priestory a poskytuje pridanú hodnotu svojím zákazníkom.

Frantisek Komora

Komora František | prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva

Štúdium ukončil ako strojný inžinier na ČVUT, Fakulta strojního inženýrství, odbor Letecké konštrukcie, neskôr ukončil aj UMB Banská Bystrica, Ekonomickú fakultu, odbor Manažment a marketing ako ekonomický inžinier a stal sa aj súdnym znalcom v odbore zasielateľstva. V súčasnosti pôsobí ako konateľ zasielateľskej spoločnosti PKZ Expres s. r. o.,v ktorej je od roku 1993. V minulosti pôsobil ako člen predstavenstva v Regionálnej rozvojovej agentúre, a. s., Žilina, ako vedúci informačnej sústavy ČSAD Púchov a tiež ako vedúci informačnej sústavy a spoluzakladateľ dopravnej spoločnosti ADP s. r. o., Púchov. František zastáva aj rôzne funkcie, je prezidentom Zväzu logistiky a zasielateľstva SR od roku 2001, je aj predsedom sekcie logistiky a zasielateľstva, SOPK. Od roku 2005 je prezidentom Slovenskej federácie karate a bojových umení, v roku 2006 sa stal členom NV ICC. Je tiež členom predstavenstva Clecat.

Kurečková Adéla

Kurečková Adéla | Business Development Manager for Czech Republic and Slovakia at Baltic Hub

Adéla pôsobí v Baltic Hub od roku 2020, je odborníčkou so 16-ročnými skúsenosťami v logistike v oblasti lodnej dopravy, špedície, pozemnej, leteckej, námornej a príbrežnej dopravy a colného odbavenia. V Baltic Hub zodpovedá za budovanie vzťahov s klientmi na českom a slovenskom trhu a ďalšiu pomoc logistickému priemyslu a zákazníkom BCO na týchto kľúčových trhoch, aby využili nákladovo efektívne príležitosti, ktoré ponúka preprava tovaru cez Baltic Hub. Okrem toho je členom projektového tímu Cargo Solutions. Adela pred nástupom do Baltic Hub získala skúsenosti ako Managing Director a ešte skôr Sales Manager v špedičnej spoločnosti.

 

 

Milan Ludvik

Ludvik Milan | Country Manager ZETES Czech Republic

Ing. Milan LUDVIK vyštudoval ČVUT FSI a viac ako dvadsaťdva rokov sa venuje odboru Automatické Identifikácia. Pracuje na pozícii Country Manager pre Českú republiku v spoločnosti ZETES, ktorá je súčasťou globálnej firmy Panasonic a poskytuje ucelené riešenia na optimalizáciu procesov v rámci dodávateľského reťazca. Tieto riešenia zahŕňajú Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace riešenia na zabezpečenie úplnej sledovateľnosti a dohľadateľnosti.

Otto Mašek

Mašek Otto | technický inžinier, Volvo Group Slovakia

Ing. Otto Mašek pôsobí na pozícii technického inžiniera v spoločnosti Volvo Group Slovakia, s.r.o. od roku 2013. Počas uplynulých 15-rokov sa intenzívne venuje školeniu a vzdelávaniu interných zamestnancov predajných a popredajných služieb značky Volvo Trucks. Otto Mašek získal inžiniersky titul v strojárskom odbore a od roku 1992 je jeho kariéra úzko spojená s nákladnými vozidlami – prevažne v oblasti servisných služieb a technickej podpory. Vo svojom voľnom čase rád športuje, venuje sa budovaniu svojho rodinného domu, trávi čas s rodinou a priateľmi.

Michalička Stanislav

Michalička Stanislav | Managing Director, INTERLINER

Mag. Stanislav Michalička - konateľ firmy INTERLINER, s.r.o., špecializujúcej sa na námorné prepravy a prepravy v tank containeroch a predseda sekcie námorných prepráv vo Zväze logistiky a zasielateľstva SR (ZLZ SR).

 

Mikinič Michal

Mikinič Michal | National Distribution Manager ROHLIG SUUS Logistics Slovakia

Od začiatku svojej kariéry sa pohybuje v oblasti pozemnej prepravy. Skúsenosti začal zbierať v zasielateľstve a rovnako aj v disponovaní vozového parku v rámci medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy. Svoje vedomosti a skúsenosti z dennej operatívy využíval aj na budovanie pevných vzťahov s klientelou, čo mu pomohlo stať sa súčasťou obchodného teamu spoločnosti Trans.eu. Ako Business development manager pre SK a CZ prispel k optimalizácii a digitalizácii logistických procesov najväčších prepravných spoločností na trhu. Od roku 2023 pracuje v spoločnosti Rohlig SUUS Logistics, kde na základe svojich zručností pomohol vytvoriť vnútroštátnu distribučnú sieť a umožnil tak prepojiť Slovensko s už funkčnou zbernou službou v PL, CZ, HU a ostatnými krajinami EU.

Rumler Miroslav

Rumler Miroslav | Vice-President European Logistics Association & Partner Reliant

Ing. Miroslav Rumler vyštudoval Fakultu zahraničného obchodu VŠE v Prahe. Najprv pracoval v podniku zahraničného obchodu INSPEKTA a.s. V rokoch 1991-1992 absolvoval postgraduálne štúdium na State University of Illinois in Champaign-Urbana v Spojených štátoch amerických, kde následne pracoval ako externý konzultant pre spoločnosť The Limited Distribution Services Ltd. v meste Columbus, Ohio. Po návrate zo zámoria nastúpil ako Country Operations Manager u britskej finančnej spoločnosti Maccorp Holdings Ltd. so sídlom v Londýne a sieťou obchodných zastúpení po celej Európe. Od roku 1994 pracuje pre vzdelávaciu a poradenskú spoločnosť Reliant s.r.o. pôsobiacu v oblasti dopravy, špedície a logistiky. V spoločnosti Reliant s.r.o. zastáva pozíciu vedúceho partnera.

Řezáč Kamil

Řezáč Kamil | EFN Country Sales Manager CZ&SK, DHL Supply Chain

Pre DHL pracuje viac ako 23 rokov, väčšinu svojej kariéri strávil v divízii DHL Express CZ, kde začínal ako kuriér. Odvtedy jeho pracovná dráha viedla viacerými rolami v tejto divízii, pričom šesť rokov strávil v DHL UK ako Section manager, kde riadil sklad s 50 vodičmi a obrátkou 7000 balíkov denne. Od roku 2015 pôsobil ako Field Sales Executive a od roku 2019 sa zameriava na ecommerce agendu. V súčasnej pozícii EFN Country Sales Manager je zodpovedný za nové akvizície, implementáciu nových zákazníkov a vedenie projektov za Čechy a Slovensko.

Adam Suda

Suda Adam | Strategic & Key Account Manager CZ&SK, TIMOCOM

Adam v spoločnosti TIMOCOM zastáva pozíciu Strategic & Key Account Manager CZ&SK a náplňou jeho práce je predovšetkým optimalizácia a digitalizácia logistických procesov zákazníkov. Od začiatku svojej pracovnej kariéry sa zameriava na tému optimalizácia a zoštíhľovanie procesov naprieč odvetviami, projektové riadenie a manažérsku činnosť.

Šramo Martin

Šramo Martin | Head of SW Department, KODYS Slovensko

10+ rokov skúsenosti a profesionálny WMS Team pomáha Martinovi realizovať jeho vízie a prinášať najnovšie technológie pri implementáciách priamo zákazníkovi. Ako hlavný architekt navrhuje a následne koordinuje kolegov pri realizácii. So svojou systematickou organizáciou, predvídavosťou a dôslednosťou buduje pretrvávajúce kooperácie. Zrealizoval 10+ WMS projektov pre SMB na Slovenskom trhu, manažuje implementačný team Enterprise Supply Chain riešení a kooperuje s partermi na globálnych projektoch.

Tománek Miroslav

Tománek Miroslav | obchodný riaditeľ, BARTECH SLOVAKIA

Viac ako 17 rokov sa venuje tématike zlepšovania logistických procesov a zberu dát z výroby. V rámci odborných konzultácií ponúka zákazníkom svoje dlhodobé skúsenosti s cieľom maximálneho pokrytia požiadaviek konkrétneho zákazníka. Reverzná logistika vratných obalov s využitím najnovších identifikačných technológií je jedna z oblastí, v ktorej pomáha zákazníkom znižovať náklady spojené s týmito operáciami.

Uhnáková Anna

Uhnáková Anna | konzultant na Odbore investičných projektov, SARIO

Anna Uhnáková vyštudovala európske štúdiá na Masarykovej univerzite v Brne v rámci programu medzinárodné teritoriálne štúdiá. Agende EÚ a európskych politík sa venovala počas pracovnej kariéry na odbore európskych záležitostí Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Záujem o hospodársku politiku a témy súvisiace so zlepšovaním podnikateľského prostredia ju následne viedli k práci pre Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu, kde momentálne pôsobí ako konzultantka na odbore investičných projektov. Okrem každodennej práce na projektoch z oblasti priemyselnej výroby, technologických centier či centier zdieľaných služieb sa v rámci svojej expertízy snaží rozvíjať tému podpory výskumu a vývoja na Slovensku ako aj témy súvisiace s prechodom na zelenú ekonomiku.

 

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies