Požadovaný text nenalezen. Prednášajúci ReliantGroup
  • SpeedCHAINsk
    Medzinárodná logistická konferencia
    8.-9. júna 2023 | HOTEL ZOCHOVA CHATA
Devecka Pavel

Devečka Pavel | technický konzultant, PYRONOVA

Pavel Devečka je vyštudovaný stavebný inžinier s praxou 20 rokov v odbore aktívnej požiarnej ochrany. Začínal ako projektant stabilných hasiacich zariadení av priebehu rokov sa vypracoval na pozícii technického riaditeľa medzinárodnej spoločnosti. Tri roky pôsobil ako riaditeľ rozvoja a vzdelávania. Teraz aplikuje získané teoretické a praktické skúsenosti v odbore požiarnej ochrany ako technický konzultant a pomáha zákazníkom vytvárať sofistikované technické riešenia na mieru.

Doboš Vladimír

Doboš Vladimír | Reprezentácia ČR a SR, Hafen Hamburg Marketing e.V.

Po ukončení VŠE v Prahe v roku 1982 nastúpil do námorného referátu v Čechofrakte. Potom pôsobil na rôznych pozíciách v Čechofrakte. V rokoch 1990 - 1992 pracoval v námornom oddelení prvej privátnej špedičnej firmy v Československu - LEP International, v rokoch 1992 - 2000 bol konateľom spoločnosti zameranej na poskytovanie komplexných špedičných a logistických služieb DM Express. Od roku 2001 je zástupcom pražskej reprezentácie Hafen Hamburg Marketing s pôsobnosťou na území Českej a Slovenskej republiky.

Gajdušek Martin

Gajdušek Martin | vedúci softvérového tímu VertiFlex

Martin Gajdušek vedie vo VertiFlexe softvérový tím a utvára podobu a budúci rozvoj špeciálneho softvéru VertiNode Ai pre automatizovanú logistiku, ktorý je kompatibilný s väčšinou skladovacích systémov. Za svoju doterajšiu kariéru sa Martin prepracoval z bankového sektora až do logistiky. Pred nástupom do VertiFlexu niekoľko rokov pôsobil ako softvérový konzultant v Kardexe. Z korporátneho prostredia sa pred koncom minulého roka presunul do prostredia start-upu, aby sa venoval agilnému vývoju unikátneho softvéru, ktorý pomáha optimalizovať logistické procesy na mnohých trhoch nielen v Európe.

 

Galbavý Adrián

Galbavý Adrián | Site Manager, DHL Supply Chain Slovensko

Do DHL nastúpil pred 13 rokmi ako vedúci tímu Stock Integrity a odvtedy jeho kariéra viedla viacerými rolami ako interný kouč, manažér zmeny a prevádzkový manažér na dvoch prevádzkach DHL. Vo svojej poslednej funkcii site managera je zodpovedný za výkon distribučného centra v Seredi pre maloobchodného zákazníka. Počas kariéry v DHL si prešiel rôznymi zákazníckymi segmentami – Technológie, Automotive, Retail, Consumer, TeleCom.

Hynková Naděžda

Hynková Naděžda | Business Development Manager CZ&SK, ZF Group Commercial Vehicle Solutions, Transics International BV

Naďa sa pripojila k spoločnosti ZF CVS (Commercial Vehicle Solution, Transics International BV) na jeseň 2021 a je zodpovedná za predaj produktov a služieb značky ZF/Transics v ČR/SR. Takmer 2O rokov pracovala v spoločnosti CCS Česká spoločnosť pre platobné karty, s. r. o. (divízia Fleetcor) kde pôsobila na niekoľkých obchodných pozíciách, vrátane manažérskych, a získala tak bohaté skúsenosti v oblasti palivových kariet, telematiky, mýta i vedenia oddelenia KAM a Akvizície. Podieľala sa na rozširovaní služieb a produktov, okrem iného aj na spustení partnerskej spolupráce v oblasti dobíjacích kariet a zamestnaneckých programov. Má aj ročné skúsenosti v zdravotníctve, kde zastupovala súkromnú kliniku Iscara.

Janatová Zuzana

Janatová Zuzana | Business Development Manager Hydrogen for Mobility, CZ, SK & HU, AIR PRODUCTS

Zuzana Janatová pracuje v spoločnosti Air Products od roku 2005. Počas svojej 18-ročnej praxe v odbore pôsobila, okrem iného, na rôznych pozíciách v divízii veľkokapacitných priemyselných plynov a marketingu. Od roku 2020 je zodpovedná za rozvoj trhu v oblasti vodíkovej mobility a vodíkovej infraštruktúry v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Študovala na Univerzite J. E. Purkyne v Ústí nad Labem s ekonomickým zameraním.

Jančovič Pavol

Jančovič Pavol | Projektový manažér v IT oblasti, TERNO real estate

Projektovému riadeniu sa Pavol venuje 5 rok. Pred dvoma rokmi sa pridal do spoločnosti Terno, v ktorej spolu so svojimi kolegami pracuje na implementácii automatizačných riešení. V neustále zvyšujúcich nárokoch na produktivitu zohráva práve automatizácia a digitalizácia kľúčovú úlohu.

Jonáš Jakub

Jonáš Jakub | Managing Director, Ferag CZ

Jakub Jonáš pôsobí ako Managing Director vo firme Ferag CZ od januára 2022. Jeho úlohou je zvýšiť podiel firmy v oblasti intralogistiky na českom a slovenskom trhu. Logistike sa venuje už vyše 10 rokov, skúsenosti má z intralogistiky, a 3PL logistiky. Túto problematiku študoval na Dopravnej fakulte Jána Pernera Univerzity Pardubice. Logistika pre neho nie je len práca, ale aj koníček. Ďalším koníčkom je samozrejme rodina, cestovanie a letectvo, ktorému sa aktívne venuje.

Kačírková Kateřina

Kačírková Kateřina | obchodný manažér, MD logistika

Kateřina Kačírková pracuje v spoločnosti MD logistika na pozícii obchodného manažéra. Venuje sa predovšetkým komunikácii s existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi, zodpovedá za uzatváranie zmlúv na dopravu, skladovanie a služby pridanej hodnoty. Do spoločnosti nastúpila v roku 2009, predtým pôsobila v oblasti logistiky a obchodu v niekoľkých firmách zaoberajúcich sa predajom a distribúciou potravín (Findus CR, a. s., Teekanne, s. r. o., Transkam spol. s r. o.).

Karel Kopecek

Kopeček Karel | Country Business Manager, Bridgestone Mobility Solutions

Karel Kopeček je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulty zahraničného obchodu. V minulosti pracoval na pozícii Sales Manager v spoločnosti BP ČR, ako obchodný a marketingový riaditeľ v spoločnosti Berendsen ČR a potom ako zástupca spoločnosti Transics pre ČR a SR. V súčasnosti pôsobí na pozícii Country Business Manager v spoločnosti Bridgestone Mobility Solutions.

Kožej Vlastimil

Kožej Vlastimil | obchodný riaditeľ CID International, a. s. / OLTIS Group

Vo firme CID International pôsobí od roku 2000, najskôr na pozícii obchodného zástupcu a od roku 2010 ako obchodný riaditeľ. Podieľal sa na expanzii spoločnosti na poľský trh, kde sa okrem iného aktívne zúčastňoval na implementácii logistických informačných systémov. Obchodné a marketingové aktivity firmy rozvíja a podporuje nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku a v Poľsku. Pred vstupom do CID International pracoval pre spoločnosť Allianz poisťovňa, a. s., kde sa zameriaval na podnikovú klientelu.

Kurečková Adéla

Kurečková Adéla | Business Development Manager for Czech Republic and Slovakia at Baltic Hub

Adéla pôsobí v Baltic Hub od roku 2020, je odborníčkou so 16-ročnými skúsenosťami v logistike v oblasti lodnej dopravy, špedície, pozemnej, leteckej, námornej a príbrežnej dopravy a colného odbavenia. V Baltic Hub zodpovedá za budovanie vzťahov s klientmi na českom a slovenskom trhu a ďalšiu pomoc logistickému priemyslu a zákazníkom BCO na týchto kľúčových trhoch, aby využili nákladovo efektívne príležitosti, ktoré ponúka preprava tovaru cez Baltic Hub. Okrem toho je členom projektového tímu Cargo Solutions. Adela pred nástupom do Baltic Hub získala skúsenosti ako Managing Director a ešte skôr Sales Manager v špedičnej spoločnosti.

 

 

Lelkes Imrich

Lelkes Imrich | Technical Sales and Vendor Manager, A.P. Moller - Maersk

Svoju kariéru v logistike odštartoval v roku 1998 v spoločnosti Maersk ako prvý zamestnanec na Slovensku. Až do roku 2010 zastával rôzne funkcie v rámci riadenia obch. oddelenie v Prahe a Bratislave. Ďalších sedem rokov vykonával funkciu generalného riaditeľa pre United Arab Shipping Company v ČR, SR, Maďarsku a Rakúsku, aby sa v roku 2017 znovu pripojil k spoločnosti Maersk, kde je teraz zodpovedný za rozvoj intermodálnej infraštruktúry v Strednej Európe.
Milan Ludvik

Ludvik Milan | Managing Director, ZETES

Vyštudoval ČVUT FSI a posledných osemnásť rokov sa venuje odboru automatickej identifikácie. Od roku 1996 pracuje v spoločnosti ZETES Solutions CZ s.r.o., ktorá poskytuje ucelené riešenia pre tzv. Collaborative Supply Chain, na optimalizáciu procesov v rámci dodávateľského reťazca. Tieto riešenia zahŕňajú Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace riešenia na zabezpečenie úplnej sledovateľnosti a dohľadateľnosti. Vo firme pracuje na pozícii Managing Director. Medzi zákazníkov firmy ZETES patrí Škoda Auto, Visteon, Coca-Cola, Baxter, GSK alebo SAB Miller – Plzeňský Prazdroj.

Luka Radoslav

Luka Radoslav | manažér logistiky, LUNYS

Ing. Radoslav Luka je manažérom logistiky v spoločnosti LUNYS s.r.o. od roku 2020. Pred nástupom do LUNYSu pôsobil ako prevádzkový riaditeľ v A.I.I. Technické služby. V rokoch 2015-2018 pôsobil v akciovej spoločnosti Banskobystrická regionálna správa ciest, rok na pozícii vedúci útvaru dopravy a potom ako generálny riaditeľ. Krátko tiež zastával pozíciu manažéra dopravy v spoločnosti Incar s.r.o.

Otto Mašek

Mašek Otto | technický inžinier, Volvo Group Slovakia

Ing. Otto Mašek pôsobí na pozícii technického inžiniera v spoločnosti Volvo Group Slovakia, s.r.o. od roku 2013. Počas uplynulých 15-rokov sa intenzívne venuje školeniu a vzdelávaniu interných zamestnancov predajných a popredajných služieb značky Volvo Trucks. Otto Mašek získal inžiniersky titul v strojárskom odbore a od roku 1992 je jeho kariéra úzko spojená s nákladnými vozidlami – prevažne v oblasti servisných služieb a technickej podpory. Vo svojom voľnom čase rád športuje, venuje sa budovaniu svojho rodinného domu, trávi čas s rodinou a priateľmi.

Mervart Miloš

Mervart Miloš | Chief Commercial Officer, METRANS Group

Miloš Mervart pôsobí v akciovej spoločnosti METRANS na rôznych pracovných pozíciách už od marca 2000. Od januára 2020 zastáva pozíciu CCO.

Michalička Stanislav

Michalička Stanislav | Managing Director, INTERLINER

Mag. Stanislav Michalička - konateľ firmy INTERLINER, s.r.o., špecializujúcej sa na námorné prepravy a prepravy v tank containeroch a predseda sekcie námorných prepráv vo Zväze logistiky a zasielateľstva SR (ZLZ SR).

 

Mikuška Pavel

Mikuška Pavel | konateľ, BITO-Skladovacia technika

Pavel Mikuška po ukončení štúdia na Žilinskej univerzite odštartoval svoju kariéru v spoločnosti Tatra Bánovce nad Bebravou, kde bol zodpovedný za nákup a logistiku. Následne 12 rokov pôsobil ako konateľ v spoločnosti Flott Slovakia s.r.o., kde bol tiež zodpovedný za presun výroby z Nemecka na Slovensko. V súčasnosti je 16. rok konateľ v spoločnosti BITO-Skladovacia technika s.r.o. – dcérska spoločnosť nemeckého výrobcu BITO Lagertechnik Bittmann GmbH. Spoločnosť sa zaoberá dodávkami komplexných veľkých projektov v oblasti regálových systémov a plastových prepraviek.

Jaroslav Minařík

Minařík Jaroslav | Senior Project Cargo Specialist ROHLIG SUUS Logistics

V spoločnosti ROHLIG SUUS Logistics, s. r. o., pracuje Jaroslav štyri roky, predtým pôsobil 24 rokov v spoločnosti DHL Freight CZ v pozícii vedúceho špeciálnych prepráv. Má skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov, transportov nadmerných celkov, nebezpečných zásielok a odpadov. Je bezpečnostným poradcom ADR a RID. Skúsenosti z predchádzajúcej praxe aplikuje do rozvoja týchto služieb pre klientov spoločnosti ROHLIG SUUS Logistics, s. r. o.

Mošovská Jana

Mošovská Jana | National Sea Logistics Manager, KUEHNE + NAGEL

Jana Mošovská má 25-ročné skúsenosti v oblasti logistiky, predovšetkým v námornej preprave a pôsobí v spoločnosti Kuehne + Nagel s.r.o od roku 2016 na pozícii National Sea Logistics Manager. Jej kariéra začala v roku 1997 v spoločnosti cargo-partner na pozícii Seafreight Manager pre Slovensko, neskôr zastávala 6 rokov pozíciu Global Seafreight LCL Manager v centrále v Rakúsku. Následne pracovala 2,5 roka ako Global Seafreight Manager pre rakúsku spoločnosť Cargomind. Má skúsenosti so všetkými druhmi prepráv, realizáciou väčších logistických projektov a v neposlednom rade s nastavovaním logistických riešení pre klientov s cieľom ponúkať najkvalitnejšie služby v oblasti námornej logistiky.

 

 

 

Peter Nemečkay

Nemečkay Peter | výkonný riaditeľ, KPMG Slovensko

Peter pôsobí v KPMG od roku 2001, ako výkonný riaditeľ je činný od roku 2017. Počas kariéry nadobudol početné skúsenosti v poskytovaní služieb účtovného poradenstva v spolupráci s právným, daňovým a valuačným tímom. Tieto služby predstavujú poskytovanie stanovísk, ako aj zostavenie účtovných závierok v súlade so slovenským účtovníctvom, ako aj IFRS EU. V rámci KPMG Slovensko je špecialistom pre štandard IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi a IFRS 16 – lízing. Súčasťou služieb účtovného poradenstva sú aj asistencie a projektové riadenie služieb pri kombináciách podnikov (zlúčenie, splynutie, rozdelenie podniku, vklad a predaj časti podniku) v spolupráci s daňovým, právnym a valuačným oddelením. Okrem služieb účtovného poradenstva má bohaté skúsenosti s procesným poradenstvom súvisiacim s pochopením, analýzou a dizajnom procesov od vzniku transakcie až po jej zaúčtovanie, vrátane nastavenia efektívnych kontrol, identifikáciu príležitostí k automatizácii a digitalizácii jednotlivých procesov. Okrem vyššie uvedených služieb má trojročné skúsenosti s transakčným poradenstvom ako aj poradenstvom v oblasti definície SPA. Bohaté skúsenosti z obchodných spoločností v sektore energetika, automotive, stavebníctvo, výrobné podniky, poskytovanie služieb vrátane IT, cestovanie, hotely a gastronómia, maloobchod, veľkoobchod. Peter je držiteľom profesionálneho osvedčenia – ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Špecialista na IFRS 15, IFRS 16 v rámci KPMG Slovensko a líder pre automobilový priemysel.

 

 

 

Panenka Tomáš

Panenka Tomáš | Commercial Director ROHLIG SUUS Logistics SK+SK

Tomáš Panenka vyštudoval Vysokú školu logistiky v Přerove. Vysokú školu študoval diaľkovo a počas štúdií pracoval v rovnakom odbore ako obchodný zástupca. V doprave a logistike pracuje cez 16 rokov. Ako sám hovorí, obchod je jeho život, o 16 rokov sa vypracoval až na pozícii obchodného riaditeľa spoločnosti ROHLIG SUUS Logistics CZ+SK, kde pracuje už 4 roky. Za tú dobu sa mu podarilo vybudovať úspešný obchodný tím ako na Slovensku, tak aj v Čechách. Súčasne s obchodom riadi aj marketing a ani prevádzková činnosť mu nie je cudzia. Po celú dobu pôsobenia v ROHLIG SUUS Logistics sa spolu s generálnym riaditeľom pánom Chládkom venuje rozvoju spoločnosti a veľkým projektom. Jeden z jeho najväčších úspešných projektov je preprava závodných kamiónov na Dakarskú rely.

Poláček Aleš

Poláček Aleš | CEO, Whirr Crew s.r.o.

 

 


 

Rumler Miroslav

Rumler Miroslav | konateľ spoločnosti Reliant a viceprezident Českej logistickej asociácie

Ing. Miroslav Rumler vyštudoval Fakultu zahraničného obchodu VŠE v Prahe. Najprv pracoval v podniku zahraničného obchodu INSPEKTA a.s. V rokoch 1991-1992 absolvoval postgraduálne štúdium na State University of Illinois in Champaign-Urbana v Spojených štátoch amerických, kde následne pracoval ako externý konzultant pre spoločnosť The Limited Distribution Services Ltd. v meste Columbus, Ohio. Po návrate zo zámoria nastúpil ako Country Operations Manager u britskej finančnej spoločnosti Maccorp Holdings Ltd. so sídlom v Londýne a sieťou obchodných zastúpení po celej Európe. Od roku 1994 pracuje pre vzdelávaciu a poradenskú spoločnosť Reliant s.r.o. pôsobiacu v oblasti dopravy, špedície a logistiky. V spoločnosti Reliant s.r.o. zastáva pozíciu vedúceho partnera.

Řezáč Kamil

Řezáč Kamil | EFN Country Sales Manager CZ&SK, DHL Supply Chain

Pre DHL pracuje viac ako 23 rokov, väčšinu svojej kariéri strávil v divízii DHL Express CZ, kde začínal ako kuriér. Odvtedy jeho pracovná dráha viedla viacerými rolami v tejto divízii, pričom šesť rokov strávil v DHL UK ako Section manager, kde riadil sklad s 50 vodičmi a obrátkou 7000 balíkov denne. Od roku 2015 pôsobil ako Field Sales Executive a od roku 2019 sa zameriava na ecommerce agendu. V súčasnej pozícii EFN Country Sales Manager je zodpovedný za nové akvizície, implementáciu nových zákazníkov a vedenie projektov za Čechy a Slovensko.

Adam Suda

Suda Adam | Strategic & Key Account Manager, TIMOCOM

Adam v spoločnosti TIMOCOM zastáva pozíciu Strategic & Key Account Manager a náplňou jeho práce je predovšetkým optimalizácia a digitalizácia logistických procesov zákazníka. Od začiatku svojej pracovnej kariéry sa zameriava optimalizáciou a zoštíhľovaním procesov naprieč odvetviami, projektovým riadením a manažérskou činnosťou.

Tománek Miroslav

Tománek Miroslav | obchodný riaditeľ, BARTECH SLOVAKIA

Špecializuje sa na analýzu a implementáciu systému zberu výrobných a logistických dát s využitím najmodernejších identifikačných technológií .Počas viac ako 16-ročného pôsobenia v spoločnosti BARTECH SLOVAKIA prešiel z pozície obchodného zástupcu pre oblasť výroby a logistiky, cez riadenie projektov po súčasnú pozíciu obchodného riaditeľa.

Václavíková Zita

Václavíková Zita | QED Group a.s.

Mgr. Zita Václavíková je seniorný konzultant, kouč, tréner a skúsená manažérka v oblastiach týkajúcich sa HR vo firmách. Vo svojej praxi sa viac ako 15 rokov venuje všetkým oblastiam v rámci HR a jej cieľom vždy bolo mať motivovaných a lojálnych zamestnancov. Je pre ňu dôležité etika, otvorený prístup a počúvanie tak, aby mali všetci vo svojej práci bezpečné miesto na rozhovor a zdieľanie. Je pre ňu dôležité zamestnancov rozvíjať a posúvať tak, aby ako oni, tak aj spoločnosť mohli naďalej rásť. Zita tiež pôsobila v spoločnostiach Johnson&Johnson ako HR Manager, v J&T Services ako HR Director a predseda predstavenstva, v Penta Hospitals ako HR Director, ďalej v Medstaff ako konateľka a v Srovnejto na pozícii CHRO.

PORTFÓLIO: Osobnostná typológia podľa 4Elements a jej využitie v osobnom rozvoji, pri vedení ľudí av tímoch, Leadership, Mäkké manažérske zručnosti, Vyjednávanie, Koučovanie a mentorovanie, Assessment a Development centra, Sociomapovanie, Konzultácie v oblasti rozvoja, nastavenia HR.

REFERENČNÉ PROJEKTY: Train The Trainers, 4E certifikácia – J&T banka; Sociomapovanie – J&T banka; Development centra – Johnson & Johnson; Výber a adaptácia ľudí do tímu – J&T, Penta Hospitals, Srovnejto

Tomáš Vaculčiak

Vaculčiak Tomáš | Head of Land Transport Slovakia, SCHENKER, S.R.O.

Tomáš Vaculčiak je absolventom Vysokého učenia technického vo Zvolene, v logistike a prepravnom priemysle má viac ako 20 ročné skúsenosti. Od roku 2003 je súčasťou tímu spoločnosti DB Schenker Slovensko, kde sa postupne vypracoval z pozície obchodného zástupcu, cez vedúceho riadenia a realizácie tendrov, až na súčasnú funkciu Head of Land Transport Slovakia s tímom 130 osôb.

Zemanová Pavlína

Zemanová Pavlína | majiteľka a konateľka spoločnosti DIGITECH ČR

Po ukončení Technickej univerzity v Drážďanoch zbierala skúsenosti v oblasti logistiky a obchodu. Ing. Pavlína Zemanová je už 24 rokov konateľkou a obchodnou riaditeľkou poradensko-technologickej spoločnosti DIGITECH ČR, ktorá prináša softvérové ​​riešenia na plánovanie a optimalizáciu doručenia tovaru zákazníkom. Podieľala sa na zavádzaní softvéru PLANTOUR u mnohých výrobných, distribučných spoločností a dopravcov a na jeho expanzii na českom a slovenskom trhu. V súčasnej dobe podporuje obchodné aktivity v Českej republike, na Slovensku ale aj v Maďarsku a Nemecku.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies