• SpeedCHAINsk
    Medzinárodná logistická konferencia
    15. mája 2025 | HOTEL ZOCHOVA CHATA
Borkovec Michal

Borkovec Michal | Country manager pro Slovensko, CRScz s.r.o. (Claims and Recovery Services)

Michal Borkovec je Country manager pro Slovensko, havarijní komisař a likvidátor v agentuře CRScz s.r.o. (Claims and Recovery Services). Po studiu na střední škole v oboru mechanik – elektronik a následně na jazykové škole se v květnu 2008 stal zaměstnancem agentury CRS (Claims and Recovery Services), ve které působí dosud jako nezávislý havarijní komisař a likvidátor pro různé subjekty po celém světě, např. pojišťovny a spediční společnosti, v situacích, kdy je třeba řešit škodní události. Agentura je součástí několika evropských a světových sítí sdružujících havarijní komisaře, např. AIMU, Cesam, TMN Survey Group, ale zejména Lloyd’s. Pan Borkovec má na starosti provádění kontrol a prohlídek všech možných komodit a zboží ve skladech a průmyslových objektech. Následná jednání se stranami v přepravním řetězci, shromažďování potřebných dokladů a informací slouží k tomu, aby klient resp. pojistitel obdržel havarijní certifikát, na základě kterého je schopen škodní událost uzavřít a poškozenou stranu následně odškodnit. V roce 2011 se agentura rozšířila o pobočku na Slovensku, kde se Michal Borkovec stal manažerem. V současné době má agentura pověření společnosti Lloyd’s působit jako její agent pro Česko, Slovensko, Maďarsko a další.

Brejcha Philipp

Brejcha Philipp | Senior Business Manager SUN CONTRACTING AG.

Jaroslav Cermak

Čermák Jaroslav | Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

Špecialista na chemickú logistiku v Duslo a.s. Šaľa, pri Zväze chemického a farmaceutického priemyslu SR vedie pracovnú skupinu pre logistiku a DINS. Podieľal sa na vybudovaní viacerých logistických konceptov pre prepravu nebezpečného nákladu cestnou, železničnou, riečnou aj námornou dopravou.  Vybudoval a riadi prevádzku havarijného  systému pre nehody s nebezpečným nákladom DINS a zastupuje ho v Európskom združení chemického priemyslu CEFIC. Pracoval ako koordinátor projektov ChemLog, ChemLog T&T, v ktorom spolu so Žilinskou univerzitou vytvorili viacero unikátnych riešení. Zastupuje slovenskú chemickú logistiku na medzinárodných fórach.

Danko Maroš

Danko Maroš | Team Leader, ERFOLG

Vzdelanie:
Technická Univerzita v Košiciach, Hospodárska informatika
Pracovné skúsenosti:
Tommy Hilfiger Europe BV Venlo, Holandsko - Picking/packing, ERFOLG s.r.o. Michalovce, Slovensko - Pharma/Express manager (vedenie Pharma/Express oddelenia, rozvoj spolupráce s klientelou, riadenie projektov), Sales (starostlivosť o zákazníkov, získavanie nových obchodných kontaktov a príležitostí, tvorba cenových ponúk).

Doboš Vladimír

Doboš Vladimír | Reprezentácia Praha, Hafen Hamburg Marketing e.V.

Po ukončení VŠE v Prahe v roku 1982 nastúpil do námorného referátu v Čechofrakte. Potom pôsobil na rôznych pozíciách v Čechofrakte. V rokoch 1990 - 1992 pracoval v námornom oddelení prvej privátnej špedičnej firmy v Československu - LEP International, v rokoch 1992 - 2000 bol konateľom spoločnosti zameranej na poskytovanie komplexných špedičných a logistických služieb DM Express. Od roku 2001 je zástupcom pražskej reprezentácie Hafen Hamburg Marketing s pôsobnosťou na území Českej a Slovenskej republiky.

Hubeňák Martin

Hubeňák Martin | zástupca pre strednú a východnú Európu Port of Antwerp

Prístav Antverpy rozšíril sieť svojich zástupcov v zahraničí o nového zástupcu pre strednú a východnú Európu. Martin Hubeňák od 1. marca 2017 zastupuje prístav Antverpy na miestnych trhoch v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Jednou z jeho mnohých úloh bude zlepšiť známosť značky Antverpského prístavu a rozšíriť sieť železničných spojení medzi prístavom Antverpy a týmito krajinami strednej a východnej Európy. Budú mu pritom veľmi pomáhať jeho skúsenosti vo funkcii projektového manažéra, ktorú zastával v spoločnosti DB Schenker, a riaditeľa pre logistiku, ktorú vykonával pre spoločnosť Vítkovice Steel. Ďalej bude medzi jeho povinnosti patriť udržiavanie pravidelných kontaktov s miestnymi subjektmi pôsobiacimi v dotknutých odboroch a zaisťovanie výmeny informácií medzi nimi a prístavom v Antverpách.

Juraj Janči

Janči Juraj | Country Manager, Coface Slovensko

Juraj Janči je country manažérom nadnárodnej poisťovne Coface Slovensko. Spoločnosť je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Je zastúpená v takmer stovke krajín po celom svete. Juraj Janči vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Po jej absolvovaní pôsobil dva roky v spoločnosti Zipp Bratislava, kde mal na starosti oddelenie controllingu. S manažovaním kreditného rizika má viac ako 17-ročné skúsenosti. V roku 2002 nastúpil do spoločnosti Allianz-Slovenská poisťovňa na oddelenie poistenia pohľadávok, ktoré vzniklo v spolupráci s Hermes Kreditversicherungs v Hamburgu. V spoločnosti pôsobil až do roku 2004, kedy si Euler Hermes u nás otvoril priame zastúpenie a ponúkol Jurajovi Jančimu postupne viaceré manažérske posty vrátane najvyšších. Do jeho zodpovednosti patrilo riadenia kreditného rizika - od poistenia pohľadávok, ich správu až po ich vymáhanie. V spoločnosti Coface Slovensko pôsobí Juraj Janči na poste country manažéra od roku 2014.

Janecek Vít

Janeček Vít | Sales Manager Central and Eastern Europe, Inotec Barcode Security

Profesijná história: 2001–2007 Worldmark International – nadnárodná spoločnosť, výrobca produktov na identifikáciu. Pozícia: Key Account manager – zodpovedný za existujúcich a nových zákazníkov, predaj a technickú podporu. Región – Česká republika a Slovensko. 2007–2009 Nedelko CZ – súčasť holandskej spoločnosti – distribútora značky Brady. Produkty na identifikáciu a zabezpečenie. Pozícia: obchodný manažér. 2009súčasnosť Inotec Barcode Security, európska spoločnosť/výrobca riešení na identifikáciu – RFID, samolepiace etikety na rôzne účely použitia. Pozícia v spoločnosti: obchodný riaditeľ pre strednú a východnú Európu. Plne zodpovedný za vstup novej spoločnosti na trh, vrátane predajnej stratégie, marketingových aktivít a predaja.

Pavel Jánoš

Jánoš Pavel | Sales Manager, SUN CONTRACTING AG.

Kačírková Kateřina

Kačírková Kateřina | obchodný manažér, MD logistika

Kateřina Kačírková pracuje v spoločnosti MD logistika na pozícii obchodného manažéra. Venuje sa predovšetkým komunikácii s existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi, zodpovedá za uzatváranie zmlúv na dopravu, skladovanie a služby pridanej hodnoty. Do spoločnosti nastúpila v roku 2009, predtým pôsobila v oblasti logistiky a obchodu v niekoľkých firmách zaoberajúcich sa predajom a distribúciou potravín (Findus CR a.s., Teekanne s.r.o., Transkam spol.s.r.o.).

Kolarovszki Peter

Kolarovszki Peter | konzultant štandardov GS1, GS1 Slovakia

Peter Kolarovszki je konzultantom GS1 štandardov v spoločnosti GS1 Slovakia, ktorá sa venuje problematike jednoznačnej identifikácie pre viac ako 4000 firiem a to v rôznych oblastiach národného hospodárstva, logistiku nevynímajúc. Má viac ako desať ročné konzultačné skúsenosti v oblasti automatickej identifikácie a zberu údajov a je riešiteľom rôznych odborných ako aj vedecko výskumných projektov v tejto oblasti. Je členom záujmovej skupiny Transport and Logistics v rámci GS1 Global.

Frantisek Komora

Komora František | prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva

Štúdium ukončil ako strojný inžinier na ČVUT, Fakulta strojního inženýrství, odbor Letecké konštrukcie, neskôr ukončil aj UMB Banská Bystrica, Ekonomickú fakultu, odbor Manažment a marketing ako ekonomický inžinier a stal sa aj súdnym znalcom v odbore zasielateľstva. V súčasnosti pôsobí ako konateľ zasielateľskej spoločnosti PKZ Expres, s r.o., v ktorej je od roku 1993. V minulosti pôsobil ako člen predstavenstva v Regionálnej rozvojovej agentúre, a.s,. Žilina, ako vedúci informačnej sústavy ČSAD Púchov a tiež ako vedúci informačnej sústavy a spoluzakladateľ dopravnej spoločnosti ADP, s r.o. Púchov. František zastáva aj rôzne funkcie, je prezidentom Zväzu logistiky a zasielateľstva SR od roku 2001, je aj predsedom sekcie logistiky a zasielateľstva, SOPK. Od roku 2005 je prezidentom Slovenskej federácie karate a bojových umení, v roku 2006 sa stal členom NV ICC. Člen predstavenstva Clecat.

Karel Kopecek

Kopeček Karel | obchodný zástupca spoločnosti Transics pre ČR a SR

Karel Kopeček je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulty zahraničného obchodu. V minulosti pracoval na pozícii Sales Manager v spoločnosti BP ČR a potom ako obchodný a marketingový riaditeľ v spoločnosti Berendsen ČR.
V súčasnosti vykonáva funkciu obchodného zástupcu spoločnosti Transics pre ČR a SR.

Kovařík Milan

Kovařík Milan | výkonný riaditeľ Zemského výboru EPAL pre ČR a SR

Ing. Milan Kovařík, MBA vyštudoval vysokú školu so zameraním na cestnú a mestskú automobilovú dopravu, na ktorú nadviazal štúdiom medzinárodného marketingu na Czech Management Institute ESMA. Značnú časť svojho profesionálneho života sa pohyboval v oblasti finančníctva, kde pôsobil na vedúcich pozíciách napríklad v spoločnosti Credit Suisse alebo Allianz. Od roku 2012 sa profesionálne venuje manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001. Zemský výbor EPAL pre ČR a SR zastupuje od roku 2016. Tu zodpovedá za kompletný chod výboru, komunikáciu s centrálou v Düsseldorfe, spoluprácu s držiteľmi licencie EPAL pre výrobu alebo opravu paliet EPAL a v neposlednom rade za komunikáciu a spoluprácu so štátnou správou Českej aj Slovenskej republiky.

Kožej Vlastimil

Kožej Vlastimil | obchodný riaditeľ CID International, a.s.

Vo firme CID International pôsobí od roku 2000, najskôr na pozícii obchodného zástupcu a od roku 2010 ako obchodný riaditeľ. Podieľal sa na expanzii spoločnosti na poľský trh, kde sa mimo iného aktívne zúčastňoval na implementácii logistických informačných systémov. Obchodné a marketingové aktivity firmy rozvíja a podporuje nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku a v Poľsku. Pred vstupom do CID International pracoval pre spoločnosť Allianz poisťovňa a.s., kde sa zameriaval na podnikovú klientelu.

Lejsalová Blanka

Lejsalová Blanka | Marketing koordinátor pre východnú Európu, KARDEX

Vyštudovala Karlovu univerzitu, odbor Medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych vied. V minulosti pôsobila na pozícii Regional Marketing koordinátor pre región North East v spoločnosti Kardex. Neskôr pôsobila na pozícii Business Unit Marketing Manager v spoločnosti ISRA Vision, Nemecko. Dnes je zodpovedná za marketing pre východnú Európu a Rusko v spoločnosti Kardex s.r.o..

Milan Ludvik

Ludvik Milan | Managing Director, ZETES

Vyštudoval ČVUT FSI a posledných osemnásť rokov sa venuje odboru automatickej identifikácie. Od roku 1996 pracuje v spoločnosti ZETES Solutions CZ s.r.o., ktorá poskytuje ucelené riešenia pre tzv. Collaborative Supply Chain, na optimalizáciu procesov v rámci dodávateľského reťazca. Tieto riešenia zahŕňajú Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace riešenia na zabezpečenie úplnej sledovateľnosti a dohľadateľnosti. Vo firme pracuje na pozícii Managing Director. Medzi zákazníkov firmy ZETES patrí Škoda Auto, Visteon, Coca-Cola, Baxter, GSK alebo SAB Miller – Plzeňský Prazdroj.

Novák Richard

Novák Richard | výkonný riaditeľ, ESA Logistika

Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 2000 začínal v spoločnosti pracovať na obchodnom oddelení. V priebehu štyroch  rokov sa vypracoval na pozíciu obchodného riaditeľa,  kde mal na starosti rozvoj obchodu, zastrešovanie kľúčových zákazníkov a riadenie početného obchodného tímu v oblasti FMCG. V roku 2014 prebral zodpovednosť za riadenie celej spoločnosti, kde sa aktuálne venuje vedeniu a rozvoju ako obchodných, tak aj komplexných 3PL logistických služieb.

Palek Jan

Palek Jan | Oblastní riaditeľ pro Českou republiku a Slovensko, Goodman

Jan Palek vyštudoval pozemné staviteľstvo na VUT v Brne a je autorizovaným inžinierom ČKAIT v odbore pozemné stavby. Jan Palek pred svojím pôsobením v spoločnosti Goodman pracoval 5 rokov pre spoločnosť Skanska Property Czech Republic. Predtým pôsobil ako Leading Designer v Production & Design Teame na projekte Terminál 5 London Heathrow. V súčasnosti Jan Palek zastáva funkciu Country Manager pre Českú a Slovenskú republiku a je zodpovedný za ďalší rast spoločnosti Goodman v týchto krajinách, a to tak prostredníctvom akvizícií nových zákazníkov a novej výstavby, ako aj udržaním plnej prenajateľnosti všetkých priemyselných parkov.

 

 

Daniel Priban

Priban Daniel | riaditeľ českého a slovenského zastúpenia spoločnosti TimoCom

Jeho pôsobenie v spoločnosti TimoCom Soft- und Hardware GmbH so sídlom v Düsseldorfe siaha až k jej vzniku do roku 1997, keď bol pri jej začiatkoch a ako prvý bol zodpovedný za rozširovanie zákazníckej základne a obchodného rozvoja produktov pre český a slovenský trh ako sales area manager. V súčasnej dobe pôsobí na čele CZ a SK zastúpenia ako obchodný riaditeľ, vďaka dlhoročnej praxi v špedícii a odvetví dopravy a skúsenostiam s predajom a produktovým poradenstvom aktívne zastrešuje a buduje strategický kontinuálny rozvoj produktov a obchodu pre český a slovenský trh.

Rindt Jan

Rindt Jan | Aberle GmbH – Körber Logistics

Jan Rindt je absolventom Strojnej fakulty ČVUT v Prahe. Po ukončení štúdia pracuje viac než 17 rokov v rôznych spoločnostiach zaoberajúcich sa automatizáciou pre logistiku. Najprv to bola firma NDC Praha, ktorá bola neskôr začlenená do spoločnosti E&K Automation, kde postupne pôsobil na rôznych pozíciách najskôr ako vedúci mechanickej konštrukcie, potom tiež ako vedúci projektov a obchodný zástupca. Hlavnou úlohou na týchto pozíciách bola realizácia automatizovaných vozíkových systémov AGV. Medzi rokmi 2007 a 2018 bol obchodným manažérom v spoločnosti SSI Schäfer, zodpovedným za oddelenie predaja automatizovaných systémov.
Od júna 2018 pracuje Jan pre spoločnosť Aberle GmbH, patriacu do skupiny Körber Logistics, medzinárodného technologického koncernu Körber, ako vedúci predaja automatizovaných systémov pre Českú republiku a Slovensko a ďalej ako manažér pobočky v Prahe.

 

Rumler Miroslav

Rumler Miroslav | konateľ spoločnosti Reliant a viceprezident Českej logistickej asociácie

Ing. Miroslav Rumler vyštudoval Fakultu zahraničného obchodu VŠE v Prahe. Najprv pracoval v podniku zahraničného obchodu INSPEKTA a.s. V rokoch 1991-1992 absolvoval postgraduálne štúdium na State University of Illinois in Champaign-Urbana v Spojených štátoch amerických, kde následne pracoval ako externý konzultant pre spoločnosť The Limited Distribution Services Ltd. v meste Columbus, Ohio. Po návrate zo zámoria nastúpil ako Country Operations Manager u britskej finančnej spoločnosti Maccorp Holdings Ltd. so sídlom v Londýne a sietí obchodných zastúpení po celej Európe. Od roku 1994 pracuje pre vzdelávaciu a poradenskú spoločnosť Reliant s.r.o. pôsobiacu v oblasti dopravy, špedície a logistiky. V spoločnosti Reliant s.r.o. zastáva pozíciu vedúceho partnera.

Martin Staněk

Staněk Martin | marketing a vzťahy so zákazníkmi spoločnosti RAALTRANS

Vyštudoval VŠE v Prahe, podniková ekonomika so zameraním na logistiku – medzinárodná preprava a zasielateľstvo. V roku 2006 nastúpil do spoločnosti RAALTRANS na oddelenie starostlivosti o zahraničných zákazníkov. Od roku 2009 zodpovedá za marketing a vzťahy so zákazníkmi spoločnosti RAALTRANS. V súčasnej dobe sa intenzívne venuje problematike prevencie odcudzenia nákladov v cestnej doprave na strane prepravných databáz a na strane prepravcov.

Šauer Martin

Šauer Martin | konateľ, Balíkobot

Po vysokej škole získal prvé pracovné skúsenosti v obchodnej činnosti. Postupne prešiel niekoľkými firmami, cez vlastný autoservis, až sa dostal do Srovnáme, s. r. o. Tam dostal príležitosť naštartovať samostatný projekt Balikobot.cz. Od manažéra sa dostal až na pozíciu konateľa. Balíkobot je služba, ktorá umožňuje priame napojenie na prepravné spoločnosti a viac než 1100 firmám šetrí čas pri expedícii.

Štefánik Ivan

Štefánik Ivan | Head of Transaction Services ASB Group

Ivan je vedúcim transakčných služieb v ASB Group, celkom má viac než 15 rokov skúseností vo finančnom poradenstve. Spolupracoval s radom lokálnych a medzinárodných investorov, strategického a súkromného kapitálu, primárne v regióne CEE, ale aj v Londýne a Nemecku. Špecializuje sa na finančné due diligence, mechanizmus kúpnej ceny a poradenstvo v oblasti transakčnej dokumentácie. Pred príchodom do ASB Group získal skúsenosti v M&A oddelení jednej z najväčších poradenských firiem.

Tejnický Bohumil

Tejnický Bohumil | Design & Engineering Manager - North East Europe, KARDEX

Takmer celú svoju profesnú kariéru spája so spoločnosťou Kardex Remstar, a to už od roku 2005. Pôsobil ako konzultant softwarových riešení Kardex vo východnej Európe, potom ako člen tímu on-site riešení komplikácií kľúčových inštalácií celosvetovo a tiež sa podieľal na vývoji nového skladovacieho systému Kardex LR35 vo výrobnom závode Kardex Remstar v Nemecku. V súčasnosti je zodpovedný za špeciálne riešenia a kľúčové projekty v regióne North East, ktorý zastrešuje východnú Európu a Rusko, severské krajiny a Veľkú Britániu.

Václavíková Zita

Václavíková Zita | konateľka spoločnosti MedStaff, s. r. o.

Zita pôsobila na pozícii HR riaditeľky v skupine J&T či Johnson & Johnson. Na pozícii personálnej riaditeľky pre Českú a Slovenskú republiku zodpovedala predovšetkým za stratégiu HR, plánovanie ľudských zdrojov, performance management, recruitement, vzdelávanie, odmeňovanie zamestnancov a pracovnoprávne záležitosti. Okrem toho do jej kompetencií patrila tiež spolupráca s vysokými školami (trainee program).

Zika David

Zika David | Sales Director, ZETES Czech Republic

David Zika, MBA vyštudoval Czech Management Institute (CMI-ESMA) a viac než dvadsaťdva rokov sa pohybuje v oblasti IT, kde sa venoval datacentrám, logistike a bezhotovostným platbám. Pracuje na pozícii Sales Director pre Českú republiku v spoločnosti ZETES, ktorá je súčasťou globálnej firmy Panasonic a poskytuje ucelené riešenia pre optimalizáciu procesov v rámci dodávateľského reťazca. Tieto riešenia zahŕňajú Packaging Execution, Logistic Execution, Proof of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace riešenia pre zaistenie úplnej sledovateľnosti a dohľadateľnosti.

Zolák Jan

Zolák Jan | projektant stratégie logistiky a inovácií, ŠKODA AUTO

Jan absolvoval magisterské štúdium na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Liberci, odbor Podniková ekonómia a management. Od roku 2016 pracuje v spoločnosti Škoda Auto na pozícii projektanta stratégie logistiky a inovácií, kde sa aktívne podieľa na tvorbe a implementácii stratégie logistiky, riadení inovácií, organizácii PR aktivít, zelenej logistike a spolupráci s univerzitami. Aktuálne sa venuje projektu rozšírenej reality pre vychystávanie materiálu, ďalej spolupracuje na projektoch virtuálnej reality v oblasti vzdelávania a autonómnej logistike.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies