• SpeedCHAINsk
    Medzinárodná logistická konferencia
    15. mája 2025 | HOTEL ZOCHOVA CHATA
Kurečková Adéla

Kurečková Adéla | Business Development Manager for Czech Republic and Slovakia at Baltic Hub

Adéla pôsobí v Baltic Hub od roku 2020, je odborníčkou so 16-ročnými skúsenosťami v logistike v oblasti lodnej dopravy, špedície, pozemnej, leteckej, námornej a príbrežnej dopravy a colného odbavenia. V Baltic Hub zodpovedá za budovanie vzťahov s klientmi na českom a slovenskom trhu a ďalšiu pomoc logistickému priemyslu a zákazníkom BCO na týchto kľúčových trhoch, aby využili nákladovo efektívne príležitosti, ktoré ponúka preprava tovaru cez Baltic Hub. Okrem toho je členom projektového tímu Cargo Solutions. Adela pred nástupom do Baltic Hub získala skúsenosti ako Managing Director a ešte skôr Sales Manager v špedičnej spoločnosti.

 

 

Linhart Tomáš

Linhart Tomáš | Marketing manažer Ideastorage

Milan Ludvik

Ludvik Milan | Country Manager ZETES Czech Republic

Ing. Milan LUDVIK vyštudoval ČVUT FSI a viac ako dvadsaťdva rokov sa venuje odboru Automatické Identifikácia. Pracuje na pozícii Country Manager pre Českú republiku v spoločnosti ZETES, ktorá je súčasťou globálnej firmy Panasonic a poskytuje ucelené riešenia na optimalizáciu procesov v rámci dodávateľského reťazca. Tieto riešenia zahŕňajú Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace riešenia na zabezpečenie úplnej sledovateľnosti a dohľadateľnosti.

Majba Jozef

Majba Jozef | obchodný riaditeľ, Elitmat

18 ročná prax v automobilovom priemysle:
•    6 rokov merací technik na CMM (Pankl Automotive Slovakia)
o    vstupná / výstupná / medzioperačná kontrola, uvoľňovanie výrobných procesov, meranie vzoriek
o    meracie zariadenia / komunálne meradlá
•    3 roky zabezpečenie kvality (Pankl Automotive Slovakia)
o    PPAP,SPC,MSA,8D,APQP
•    7 rokov auditor v dodávatelskom retazci (ZKW Slovakia)
o    certifikovaný audítor podľa VDA 6.3. , viac ako 200 auditov na 3 kontinentoch
•    2 roky projektový management , vedúci projektovej kancelárie (Hörmann Automotive Slovakia)
o    riadenie nábehovej fázy nových projektov - APQP
o    riadenie projektovej kancelárie

Marušák Viktor

Marušák Viktor | generálny sekretár, ZAP SR

Viktor Marušák je absolventom fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Od roku 2022 pôsobí ako generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky. Vo Zväze automobilového priemyslu začal pracovať v roku 2012, ako vyštudovaný právnik po odbornej stránke zabezpečoval účasť Zväzu automobilového priemyslu v legislatívnych konaniach. V pozícii tajomníka legislatívnych komisií pre pracovné právo, finančnú legislatívu, vedu, výskum a inovácie formoval stratégiu ZAP SR v týchto oblastiach.

UNDEFINED: PAGENUMBERS_TXT_CHOOSE: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies