• SpeedCHAINsk
    Medzinárodná logistická konferencia
    15. mája 2025 | HOTEL ZOCHOVA CHATA
Baková Henrieta

Baková Henrieta | Finančné riaditeľstvo SR

mjr. Bc. Mgr. Henrieta Baková - starší referent  špecialista, Oddelenie zákazov a obmedzení. Hlavné činnosti a zodpovednosť: usmerňovanie činnosti finančnej správy v oblasti ochrany trhu a spotrebiteľa a zabezpečovanie spolupráce s orgánmi trhového dozoru, usmerňovanie výkonu služby v oblasti kontroly zhody výrobkov dovážaných z tretích krajín, usmerňovanie výkonu služby v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva pri dovoze, rozhodovanie o prijatí opatrení na ochranu duševného vlastníctva na domácom trhu a usmerňovanie činnosti colných úradov pri výkone oprávnení s tým súvisiacich, navrhovanie uzatváranie a zabezpečovanie vykonávania dohôd o spolupráci alebo delegovaní uzatvorených dohôd s inými orgánmi štátnej správy alebo inštitúciami, vo vzťahu k Európskej komisii plnenie úloh kontaktného miesta pre oblasť ochrany práv duševného vlastníctva a ochrany spotrebiteľa, spracovávanie štatistiky v uvedených oblastiach pre potreby orgánov EÚ a orgánov verejnej správy, spolupráca s ostatnými organizačnými útvarmi, inými orgánmi a organizáciami pri plnení úloh; kontaktná osoba pre komunikáciu s Úradom Európskej únie pre Duševné vlastníctvo za Slovenskú republiku; Členka projektovej skupiny EÚ – Ukrajina o implementácii strategického rámca pre colnú spoluprácu pre oblasť – ochrana práv duševného vlastníctva, Členka projektovej skupiny EÚ – Gruzínsko o implementácii strategického rámca pre colnú spoluprácu pre oblasť – ochrana práv duševného vlastníctva, Zástupca za Slovenskú republiku v niekoľkých európskych  inštitúciách v pracovnej skupine v oblasti presadzovaní práv duševného vlastníctva. Lektor akadémie finančnej správy pre predmety - Sklo, keramika a drahé kovy a Zákazy a obmedzenia.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies