• SpeedCHAINsk
    Medzinárodná logistická konferencia
    15. mája 2025 | HOTEL ZOCHOVA CHATA
Árva Peter

Árva Peter | manažér logistiky

Skúsený riaditeľ logistiky s preukázanou históriou práce v odvetví elektronického obchodu. Skúsenosti v oblasti prevádzkového manažmentu, prevádzkovej dokonalosti a riadenia ľudí. Peter Árva bol manažérom logistiky v projekte Bibloo, kde pôsobil v oblasti logistiky od roku 2006, keď nastúpil na pozíciu operátora logistiky. Od roku 2012 pracoval v logistickej spoločnosti Gebrüder Weiss a od roku 2014 pôsobil v spoločnosti MALL.cz, kde sa staral o skladové hospodárstvo, zodpovedal za osem zmien s viac ako 300 zamestnancami a tiež sa spolupodieľal na plánovaní i organizácii projektu sťahovania do nových skladových priestorov.

Bílik Peter

Bílik Peter | Smart Industry solution designer | ANASOFT

Peter Bílik pracuje v spoločnosti ANASOFT takmer od jej počiatku. Od roku 2003 sa venuje technologickým inováciám v priemysle, analýze a optimalizácii logistických a výrobných procesov predovšetkým vo vzťahu k digitalizácii a automatizácii priemyslu. Peter je tvorcom idey Smart Industry systému EMANS, ktorý je vystavaný na princípoch a technológiách konceptu Industry 4.0 a Smart Factory, akými sú internet vecí (IoT), digitálne dvojča, kyberneticko-fyzikálny systém, spracovanie a analýza veľkých dát a umelá inteligencia. Smart Industry systém EMANS je oceňované (Ocenenie LOG-IN Projektová inovácia roka, Schnellecke Innovation Award, Porsche Supplier Award) a medzinárodne implementované riešenie inteligentného riadenia výrobných prevádzok a logistických procesov.

 

Bibiana Buková

Buková Bibiána | docent, Žilinská univerzita v Žilině

doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Špecializácia na informačné a komunikačné technológie, elektronické podnikanie a logistiku.

Bystrian Viktor

Bystrian Viktor | Group Business Development Manager BUDAMAR LOGISTICS

Viktor Bystrian aktuálne zastáva pozíciu Group Business Development Manager v spoločnosti BUDAMAR. Predtým pracoval ako obchodný riaditeľ v spoločnosti AWT, kde sa podieľal napríklad na rozvoji kombinovanej dopravy v skupine, na raste a využití terminálu v Ostrave-Paskove, alebo na expanzii logistických služieb poskytovaných v segmente automobilového priemyslu. Získal ekonomické vzdelanie na Univerzite Mateja Bela na Slovensku, študoval aj marketing, manažment a obchodné právo v USA a logistiku a manažment námornej dopravy v Dánsku.

Doboš Vladimír

Doboš Vladimír | Reprezentácia ČR a SR, Hafen Hamburg Marketing e.V.

Po ukončení VŠE v Prahe v roku 1982 nastúpil do námorného referátu v Čechofrakte. Potom pôsobil na rôznych pozíciách v Čechofrakte. V rokoch 1990 - 1992 pracoval v námornom oddelení prvej privátnej špedičnej firmy v Československu - LEP International, v rokoch 1992 - 2000 bol konateľom spoločnosti zameranej na poskytovanie komplexných špedičných a logistických služieb DM Express. Od roku 2001 je zástupcom pražskej reprezentácie Hafen Hamburg Marketing s pôsobnosťou na území Českej a Slovenskej republiky.

Esztergályos Štefan

Esztergályos Štefan | Key Account Manager - Business Development, METRANS /Danubia/

Štefan Esztergályos v spoločnosti METRANS /Danubia/ pôsobí od roku 2019, aktuálne zastáva pozíciu Key Account Manager - Business Development.

Má viac ako desaťročné skúsenosti z rôzných manažérskych pozícií v rámci nadnárodných špedičných spoločností. V rámci spoločnosti METRANS /Danubia/ a. s., je zodpovedný za implementáciu a budovanie nových pravidelných železničných spojení v rámci Európy, ako aj ďalekého východu (SILK ROAD).

 

Fišer Michal

Fišer Michal | riaditeľ spoločnosti KODYS Slovensko

Michal Fišer pôsobil ako obchodný riaditeľ v spoločnosti Kodys Slovensko od roku 2000 do roku 2015. V roku 2016 sa z pozície obchodného riaditeľa presunul na pozíciu riaditeľa spoločnosti, na ktorej pôsobí dodnes.

Hynková Naděžda

Hynková Naděžda | Business Development Manager CZ&SK, ZF Group Commercial Vehicle Solution, Transics International BV

Naďa sa pripojila k spoločnosti ZF CVS (Commercial Vehicle Solution, Transics International BV) na jeseň 2021 a je zodpovedná za predaj produktov a služieb značky ZF/Transics v ČR/SR. Takmer 2O rokov pracovala v spoločnosti CCS Česká spoločnosť pre platobné karty, s. r. o. (divízia Fleetcor) kde pôsobila na niekoľkých obchodných pozíciách, vrátane manažérskych, a získala tak bohaté skúsenosti v oblasti palivových kariet, telematiky, mýta i vedenia oddelenia KAM a Akvizície. Podieľala sa na rozširovaní služieb a produktov, okrem iného aj na spustení partnerskej spolupráce v oblasti dobíjacích kariet a zamestnaneckých programov. Má aj ročné skúsenosti v zdravotníctve, kde zastupovala súkromnú kliniku Iscara.

Kačírková Kateřina

Kačírková Kateřina | obchodný manažér, MD logistika

Kateřina Kačírková pracuje v spoločnosti MD logistika na pozícii obchodného manažéra. Venuje sa predovšetkým komunikácii s existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi, zodpovedá za uzatváranie zmlúv na dopravu, skladovanie a služby pridanej hodnoty. Do spoločnosti nastúpila v roku 2009, predtým pôsobila v oblasti logistiky a obchodu v niekoľkých firmách zaoberajúcich sa predajom a distribúciou potravín (Findus CR, a. s., Teekanne, s. r. o., Transkam spol. s r. o.).

Klena Miroslav

Klena Miroslav | manažér logistiky v spoločnosti dm drogerie markt Slovensko

Miroslav Klena je manažérom logistiky v spoločnosti dm drogerie markt Slovensko. Vyštudoval automatizáciu a informatizáciu procesov v priemysle na Materiálovo-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave. V spoločnosti dm drogerie markt Slovensko pracuje od roku 2005, kde začínal ako pracovník IT oddelenia. Následne prešiel viacerými pozíciami, či na prevádzke ako oblastný manažér, tak aj v logistike, kde zastával vedúcu pozíciu na viacerých oddeleniach rezortu logistika. Spolupodieľal sa na viacerých projektoch v rámci spoločnosti v oblasti IT, prevádzky a logistiky. Od roku 2016 zastáva pozíciu manažéra logistiky, kde je zodpovedný za oblasť objednávania tovaru do centrálneho skladu, tovarového hospodárstva filiálok, príjem tovaru do centrálneho skladu a IT časť v centrálnom sklade dm drogerie markt.

Frantisek Komora

Komora František | prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva

Štúdium ukončil ako strojný inžinier na ČVUT, Fakulta strojního inženýrství, odbor Letecké konštrukcie, neskôr ukončil aj UMB Banská Bystrica, Ekonomickú fakultu, odbor Manažment a marketing ako ekonomický inžinier a stal sa aj súdnym znalcom v odbore zasielateľstva. V súčasnosti pôsobí ako konateľ zasielateľskej spoločnosti PKZ Expres s. r. o.,v ktorej je od roku 1993. V minulosti pôsobil ako člen predstavenstva v Regionálnej rozvojovej agentúre, a. s., Žilina, ako vedúci informačnej sústavy ČSAD Púchov a tiež ako vedúci informačnej sústavy a spoluzakladateľ dopravnej spoločnosti ADP s. r. o., Púchov. František zastáva aj rôzne funkcie, je prezidentom Zväzu logistiky a zasielateľstva SR od roku 2001, je aj predsedom sekcie logistiky a zasielateľstva, SOPK. Od roku 2005 je prezidentom Slovenskej federácie karate a bojových umení, v roku 2006 sa stal členom NV ICC. Je tiež členom predstavenstva Clecat.

Karel Kopecek

Kopeček Karel | Country Business Manager, Webfleet

Karel Kopeček je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulty zahraničného obchodu. V minulosti pracoval na pozícii Sales Manager v spoločnosti BP ČR, ako obchodný a marketingový riaditeľ v spoločnosti Berendsen ČR a potom ako zástupca spoločnosti Transics pre ČR a SR. V súčasnosti pôsobí na pozícii Country Business Manager v spoločnosti Webfleet Solutions.

Kožej Vlastimil

Kožej Vlastimil | obchodný riaditeľ CID International, a. s.

Vo firme CID International pôsobí od roku 2000, najskôr na pozícii obchodného zástupcu a od roku 2010 ako obchodný riaditeľ. Podieľal sa na expanzii spoločnosti na poľský trh, kde sa okrem iného aktívne zúčastňoval na implementácii logistických informačných systémov. Obchodné a marketingové aktivity firmy rozvíja a podporuje nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku a v Poľsku. Pred vstupom do CID International pracoval pre spoločnosť Allianz poisťovňa, a. s., kde sa zameriaval na podnikovú klientelu.

Krátký Zdeněk

Krátký Zdeněk | obchodný riaditeľ CEE Logistics

Zdeněk Krátký pôsobí v akciovej spoločnosti CEE Logistics od začiatku roku 2020, najskôr ako manažér akvizícií a v súčasnosti ako obchodný riaditeľ. V rokoch 2010 – 2020 pracoval v spoločnosti RABEN Logistics Czech ako regionálny obchodný zástupca a manažér obchodného oddelenia. Dva roky tiež zastával pozíciu obchodného zástupcu pre celovozové prepravy v spoločnosti CS CARGO.

Mulik Peter

Mulik Peter | konateľ spoločnosti LC Slovaktrans, s.r.o. v Michalovciach

Absolvent Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach, pri Ekonomickej univerzite v Bratislave a Fakulty ekonomiky a manažmentu v Košiciach, pri Poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Pôsobil vyše dvadsať rokov na rôznych úrovniach na doprave v Chemku Strážske. Od roku 2002 spolupracuje so skupinou LC net, kde pôsobí ako konateľ spoločnosti, zaoberajúcej sa prepravou kvapalných produktov v autocisternách ale aj kombinovanou prepravou a prepravou kvapalného etylénu. Od začiatku spolupracuje na projektoch ChemLog, ChemLog T&T.

Peter Nemečkay

Nemečkay Peter | výkonný riaditeľ, sektorový líder pre automobilový priemysel KPMG na Slovensku

Peter pôsobí v KPMG od roku 2001, ako výkonný riaditeľ je činný od roku 2017.

Počas kariéry nadobudol početné skúsenosti v poskytovaní služieb účtovného poradenstva v spolupráci s právným, daňovým a valuačným tímom. Tieto služby predstavujú poskytovanie stanovísk, ako aj zostavenie účtovných závierok v súlade so slovenským účtovníctvom, ako aj IFRS EU. V rámci KPMG Slovensko je špecialistom pre štandard IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi a IFRS 16 – lízing. Súčasťou služieb účtovného poradenstva sú aj asistencie a projektové riadenie služieb pri kombináciách podnikov (zlúčenie, splynutie, rozdelenie podniku, vklad a predaj časti podniku) v spolupráci s daňovým, právnym a valuačným oddelením. Okrem služieb účtovného poradenstva má bohaté skúsenosti s procesným poradenstvom súvisiacim s pochopením, analýzou a dizajnom procesov od vzniku transakcie až po jej zaúčtovanie, vrátane nastavenia efektívnych kontrol, identifikáciu príležitostí k automatizácii a digitalizácii jednotlivých procesov. Okrem vyššie uvedených služieb má trojročné skúsenosti s transakčným poradenstvom ako aj poradenstvom v oblasti definície SPA. Bohaté skúsenosti z obchodných spoločností v sektore energetika, automotive, stavebníctvo, výrobné podniky, poskytovanie služieb vrátane IT, cestovanie, hotely a gastronómia, maloobchod, veľkoobchod. Peter je držiteľom profesionálneho osvedčenia – ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Špecialista na IFRS 15, IFRS 16 v rámci KPMG Slovensko a líder pre automobilový priemysel.

 

 

 

Pastier Ivan

Pastier Ivan | Business Development Director CTP Invest Slovakia

Ivan Pastier je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pohyboval sa v stavebníctve, kde sa zaoberal výstavbou priemyselných parkov vo viacerých krajinách, ako je Rusko, Irak, Slovensko, Česko. V súčasnosti je v CTP na pozícii Business Development Director a venuje sa výstavbe logistických parkov na Slovensku, už od výberu pozemkov, kúpy, následnej výstavby a taktiež sa venuje prevádzkovaniu týchto lokalít.

Rumler Miroslav

Rumler Miroslav | konateľ spoločnosti Reliant a viceprezident Českej logistickej asociácie

Ing. Miroslav Rumler vyštudoval Fakultu zahraničného obchodu VŠE v Prahe. Najprv pracoval v podniku zahraničného obchodu INSPEKTA a.s. V rokoch 1991-1992 absolvoval postgraduálne štúdium na State University of Illinois in Champaign-Urbana v Spojených štátoch amerických, kde následne pracoval ako externý konzultant pre spoločnosť The Limited Distribution Services Ltd. v meste Columbus, Ohio. Po návrate zo zámoria nastúpil ako Country Operations Manager u britskej finančnej spoločnosti Maccorp Holdings Ltd. so sídlom v Londýne a sieťou obchodných zastúpení po celej Európe. Od roku 1994 pracuje pre vzdelávaciu a poradenskú spoločnosť Reliant s.r.o. pôsobiacu v oblasti dopravy, špedície a logistiky. V spoločnosti Reliant s.r.o. zastáva pozíciu vedúceho partnera.

Sokol Martin

Sokol Martin | Head of Sales, oXyShop

Martin sa špecializuje na vedenie e-commerce projektov, ich realizáciu a rozvoj vrátane bussiness logiky. Na riadenie projektov uplatňuje skúsenosti z realizácie viac ako 300 projektov a ôsmich rokov skúseností z odboru projektového riadenia.

oXyShop je partnerom pre úspešný online biznis. Dostane vás na špičku e-commerce. Od biznis stratégie cez e-commerce riešenie až po digitálny marketing. Pod jednou strechou nájdete 100+ skúsených špecialistov.

Stjärne Maria

Stjärne Maria | Sales Manager Products, Swisslog

Maria má takmer 20 rokov skúseností v intralogistike, naposledy ako vedúca predaja Swisslog Nordic. Od roku 2012, kedy nastúpila do spoločnosti Swisslog, sa podieľala na automatizácii niekoľkých spoločností, od malých miestnych firiem až po veľké globálne korporácie. Vďaka tomu získala rozsiahle znalosti v oblasti návrhu riešenia, automatizácie skladov, riadenia zmien, a v neposlednom rade aj dôležitosti spoľahlivého partnera na celej ceste. V súčasnej dobe pracuje v spoločnosti Swisslog na rozvoji obchodu a predaji produktov po celom svete so zameraním na východnú časť Európy.
Spoločnosť Swisslog dodáva dátovo riadené a robotické riešenia na automatizáciu vašej logistiky spolu so spoľahlivými modulárnymi službami. V spolupráci s poprednými partnermi a odborníkmi v odbore sa snažíme nastavovať nové štandardy v oblasti automatizácie skladov a poskytovať tak produkty a riešenia, ktoré poskytujú záruku funkčného riešenia aj do budúcnosti.

Tejnický Bohumil

Tejnický Bohumil | Managing Partner VertiFlex s.r.o.

Bohumil Tejnický má za sebou viac ako 15 rokov celosvetových skúseností v oblasti automatizovanej intralogistiky. Podieľal sa na zavádzaní skladovej automatizácie vo viac ako 100 spoločnostiach po celom svete, aj na samotnom vývoji skladových automatov a softvéru. Po rokoch pôsobenia v korporáte sa spolu so svojím spoločníkom Pavlom Krausom rozhodli raziť vlastnú cestu a založili VertiFlex. VertiFlex je výhradným dodávateľom švédskeho výrobcu výťahových zakladačov Weland Solutions na trhoch strednej a východnej Európy a taktiež vyvíja vlastný rýdzo český softvér pre automatizovanú logistiku na báze umelej inteligencie - Vertinode AI. Jeho cieľom je udávať smer vývoja skladovej automatizácie z Česka.

Tománek Miroslav

Tománek Miroslav | obchodný riaditeľ, BARTECH SLOVAKIA

Špecializuje sa na analýzu a implementáciu systému zberu výrobných a logistických dát s využitím najmodernejších identifikačných technológií .Počas viac ako 16-ročného pôsobenia v spoločnosti BARTECH SLOVAKIA prešiel z pozície obchodného zástupcu pre oblasť výroby a logistiky, cez riadenie projektov po súčasnú pozíciu obchodného riaditeľa.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies