• SpeedCHAINsk
    Medzinárodná logistická konferencia
    30.-31. mája 2024 | HOTEL ZOCHOVA CHATA

Informácie o spracovaní osobných údajov:

Týmto dokumentom Vám ako správca osobných údajov – spoločnosť RELIANT, s. r. o., so sídlom U Habrovky 1562/11a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 49702726, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele C, vložke č. 22288 – poskytujeme informácie o spracovaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“).

 

Kontaktné údaje správcu:

Korešpondenčná adresa: U Habrovky 1562/11a, Krč, 140 00 Praha 4

E-mail: info@reliant.eu

Telefón: +420 241 44 28 21

 

Účel spracovania:

1) Fotografická prezentácia a videoprezentácia konferencie/akcie na webových stránkach konferencie/akcie.

 

Právny základ spracovania:

Právnym základom spracovania je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, t. j. oprávnený záujem správcu. Za účelom propagácie konferencie/akcie je z jej priebehu pripravovaná fotodokumentácia a videodokumentácia s tým, že fotografie a video je následne publikované na webových stránkach akcie. V tomto prípade môže dôjsť ku spracovaniu Vašich osobných údajov vo forme podobizne, a to na základe právneho dôvodu oprávneného záujmu.

 

Proti spracovaniu osobných údajov na základe právneho dôvodu oprávneného záujmu máte právo vzniesť námietku. V takom prípade Vaše údaje ďalej nespracovávame, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

 

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:

Podobizeň v podobe fotografie/videozáznamu.

 

Príjemcovia či kategórie príjemcov osobných údajov:

Vaše osobné údaje sú spracovávané treťou osobou – profesionálnym fotografom.

 

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín:

V rámci uvedeného spracovania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín.

 

V rámci spracovania osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies